Hvordan står det til med stikkledningen din?

Har du en tikkende utgiftsbombe på eiendommen din uten å være klar over det? Jo mer du vet om stikkledningene dine og jo tidligere du vet det, desto bedre.

Stikkledninger kan være en tikkende utgiftsbombe

Høsten 2017 utførte Norsk Vann en spørreundersøkelse som slår fast at norske huseiere vet lite om stikkledninger. Denne kunnskapsmangelen kan koste dyrt.

Stikkledninger er huseiers ansvar

Stikkledninger er vann- og avløpsrør som går under bakken fra kommunal hovedledning og bort til huset. Stikkledningene er normalt huseiers ansvar. Nesten tre av ti huseiere er ikke klar over dette.

Mange tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er kommunens ansvar, og blir derfor overrasket når de finner ut at de selv er ansvarlige. Kanskje forstår de dette først når det blir kloakkstopp eller lekkasje, eller de får pålegg fra kommunen om å utbedre stikkledningen.

Stikkledning for privat avløpsrør

Stikkledninger er vann- og avløpsrør som går under bakken fra kommunal hovedledning og bort til huset.

Seks av ti vet ikke hvor stikkledningene er

Stikkledningene er gravd ned i bakken på eiendommen, og kan også ligge på naboenes eiendom. Er man riktig uheldig, ligger rørene under trafikert vei. Stikkledningene kan være fra under en meter til mange kilometer, og være eid av en huseier alene eller i fellesskap med naboer.

Er man riktig uheldig, ligger rørene under trafikkert vei.

Det er viktig å vite hvor disse rørene ligger, blant annet for å hindre at de blir skadet ved bygging eller arbeid på eiendommen. Det kan også bli et problem hvis man bygger garasje eller bod over egen eller naboens ledning.

Syv av ti vet ikke tilstanden på stikkledningene

De færreste vet hvordan gamle rør i bakken ser ut. Er huset 40 år eller mer, må man nesten regne med det er på tide å gjøre noe. Rør som tetter seg og kloakklukt er tegn på at det står dårlig til.

Den beste måten å finne ut den faktiske tilstanden er å bestille en rørinspeksjon, om ikke kommunen allerede har kontrollert rørene i forbindelse med arbeid på hovedledningen.

Fjernstyrt kamera i rør

Rørinspeksjon: Et kamera blir ført inn i røret og filmer det fra innsiden.

Stor fordel å vite om problemer tidlig

Når dårlige stikkledninger blir oppdaget i tide kan røret fornyes innvendig, som et enklere og rimeligere alternativ enn å grave opp og bytte det. Rørfornying kan skje via kummer og stakepunkter, uten graving, og er ofte gjort i løpet av én dag.

Å vite tilstanden til stikkledningene kan med andre ord spare huseiere for mye jobb og penger.

Olimb Rørfornying
Nye rør uten å grave eller rive.