Rørfornying ble redningen for sameiet: – Det er jo som en drøm!

Stikkledningen var i fare for å kollapse, og med bytrikken passerende rett over røret ville oppgraving vært dyrt og tidkrevende. To av beboerne forteller nå sin solskinnshistorie om hvordan rørfornying ble redningen for sameiet.

Magasin / Kategori: Privat avløp bolig / Publisert: 25.05.2023

Fornøyde kunder i Nyveibakken 12 i Trondheim

Ekteparet Stein Rune Kjøllmoen og Mona Nygaard Larsen er strålende fornøyd med Olimb Rørfornying og de store besparelsene sameiet fikk med rørfornying fremfor oppgraving og rørbytte.

På Marienborg i Trondheim ligger Sameiet Nyveibakken 12, en gammel enebolig fra 1909 som har blitt seksjonert i tre separate boenheter. Ekteparet Mona Nygaard Larsen og Stein Rune Kjøllmoen bor i én av seksjonene, og når avdelingsleder Kristin Skjetne og prosjektleder Tor Eirik Hermansen hos Olimb Rørfornying avdeling Trondheim kommer på besøk blir de hjertelig invitert inn på en kopp kaffe.

– Kom inn, kom inn! Her er det bare godt humør, ingen dårlige avløpsrør!

Sameiet ligger i en smal og bratt gate med ulendt terreng. Vi speider utover balkongen mens Gråkallbanen, bytrikken i Trondheim, passerer forbi rett nedenfor. Mona forklarer hvilke utfordringer de hadde før stikkledningen ble rørfornyet:

– Vi hadde problemer med avløpet og risikerte å måtte grave opp og bytte røret. Med trikkeskinnene et steinkast unna huset var vi bekymret for at dette kom til å bli fryktelig dyrt og tidkrevende. Vi er derfor veldig glade for at vi kontaktet Olimb Rørfornying, fordi opplevelsen med dere har vært den rake motsetningen – rett og slett enestående!

Gråkallbanen passerer ved Nyveibakken 12

Rett nedenfor huset passerer Gråkallbanen, bytrikken i Trondheim. Den private stikkledningen til sameiet er påkoblet den kommunale hovedledningen på nedsiden av trikkeskinnene.

Elendig tilstand på bunn- og stikkledningen

Etter at sameiet fikk problemer med avløpet kontaktet de en rørlegger som kom på befaring og inspiserte røret. Avløpsrøret var i glasert teglstein og antageligvis fra byggeår – og tilstanden på røret stod i stil med alderen. Stikkledningen var i såpass dårlig stand at det var i ferd med å bryte sammen.

– Rørleggeren sa at det kanskje bare var snakk om uker før røret kunne kollapse, og at det helst skulle ha vært reparert i går. Det hastet å gjøre noe, og rørleggeren anbefalte at vi tok kontakt med en entreprenør for oppgraving og rørbytte.

LES OGSÅ: Spør om stikkledningene når du skal kjøpe bolig!

Kostbart og tidkrevende å grave og bytte røret

Det første anbudet de fikk for oppgraving og rørbytte lå på rundt 400 000 kroner, og dette var før de i det hele tatt var klar over at påkoblingen til det kommunale røret lå på nedsiden av trikkeskinnene. Med dette i betraktning ville prislappen fort komme på et par hundre tusen ekstra, i tillegg til rundt 40 000 kroner for å ha en flaggvakt for trikken. Selv om kostnadene skulle fordeles mellom de tre boenhetene ville det blitt uforholdsmessig dyrt.

– Kommuner kan kanskje investere hundretusenvis av kroner om gangen på nye rør, men vanlige folk har sjeldent råd til dette – spesielt i disse tider. Jeg vil også tro at de færreste har satt av penger til uforutsette utgifter med avløpet, da det gjerne ikke er det vi tenker mest på i hverdagen.

Om røret skulle graves opp måtte det også installeres en mekanisk tilbakeslagsventil, og kostnaden de ble forespeilet for dette inkluderte ikke prisen for kummen for inspeksjon av ventilen. Oppgraving og rørbytte ville også vært tidkrevende – estimatet var på minst tre uker fra oppstart, og det er ikke sikkert at kommunen hadde gått med på å stenge for trikken i hele perioden jobben ville foregått.

Krevende grunnforhold

Terrenget rundt huset og stikkledningen var bratt og ulendt, og før en eventuell oppgraving kunne begynne måtte sameiet ha leid en geolog til å vurdere grunnforholdene – som ville ført til enda høyere kostnader. Ved graving måtte også steinmuren på nedsiden av huset rives, som ville gitt risiko for setningsskader på grunn av alderen på huset og grunnforholdene.

– Vi er derfor veldig glade for at vi kontaktet Olimb Rørfornying, fordi opplevelsen med dere har vært den rake motsetningen – rett og slett enestående!

Steinmur på nedsiden av huset i Nyveibakken 12

På nedsiden av huset er det en steinmur som måtte rives om røret skulle graves opp og byttes, og dette ville gitt risiko for setningsskader på huset. Med rørfornying slapp sameiet både rivning og skader – noe ekteparet er kjempeglad for. Til høyre står Kristin Skjetne, avdelingsleder for Olimb Rørfornying Trondheim.

Fra fortvilelse til begeistring

Prisestimatet gjorde sameiet fast bestemt på å finne alternativer til oppgraving og rørbytte. Mona hadde allerede hørt om rørfornying, og da hun søkte opp metoden fant hun ut om Olimb Rørfornying. Hun dro rett til avdelingskontoret på Tiller i Trondheim, hvor hun møtte på avdelingsleder Kristin Skjetne og salgsleder Jens Bjørndahl.

– Selv om de satt midt i lunsjen ble jeg tatt godt imot. Både Kristin og Jens var veldig imøtekommende, og informasjonen jeg fikk over en kopp kaffe overbeviste meg fullstendig om at dette var riktig vei å gå – jeg ble regelrett frelst etter besøket!

Etter at å ha presentert rørfornying som et alternativ til graving for de to andre enhetene i sameiet, var alle enige i at rørfornying var riktig valg.

– Med de økonomiske besparelsene sameiet har fått med rørfornying kan vi kjøpe flybilletter for å reise jorda rundt! Vi har aldri vært så entusiastiske for noe fagarbeid som nå.

LES OGSÅ: Sjekkpunkter til hjelp når borettslaget skal velge leverandør av rørfornying

Eksisterende ledning kunne gjenbrukes

Spillvannsledningen til sameiet var koblet rett på den kommunale overvannsledningen. Ofte fører dette til at kommunen ilegger et pålegg om separering, men med Gråkallbanen gående rett over røret og ulendt terreng ville separering vært vanskelig å gjennomføre. Avdelingsleder Kristin fikk ordnet dispensasjon fra Trondheim bydrift til at sameiet kunne fortsette å bruke eksisterende ledning dersom de søkte om dette. Da røret var i så dårlig stand at det var i fare for å kollapse, fikk sameiet umiddelbart klarsignal fra kommunen til å sette i gang arbeidet med rørfornying.

Rørfornying ble løsningen

Etter å ha fått klarsignal startet vi med å filme røret med kamera, og inspeksjonen påviste at to av rørdelene hadde sklidd fra hverandre og forskjøvet seg. Her rant det mye vann på utsiden som mettet grunnen og økte risikoen for kollaps, og gjorde røret sprøtt som et flatbrød som plutselig kunne knekke. Denne delen av røret var i så dårlig forfatning at operatørene så vidt klarte å dra strømpen gjennom, men ved å jobbe svært forsiktig klarte vi likevel å lirke oss forbi bruddet. Vi rørfornyet hele strekket fra huset til kommunal påkobling under trikkelinjen.

Et flunkende nytt rør – uten å grave eller rive

Etter å ha blitt rørfornyet har avløpsrøret samme levetid, ringstivhet og tetthet som et helt nytt rør, og både trikken og annen trafikk kan passere fritt over – uten fare for at vibrasjonene skal få røret til å kollapse. Med rørfornying sparte sameiet både tid og kostnader, og de unngikk potensielle skader på huset.

– At dette i det hele tatt er mulig å få til er helt utrolig, det er jo som en drøm – vi hadde aldri trodd at nye avløpsrør skulle være så lekkert!

Solid sluttresultat tross dårlig utgangspunkt

Ekteparet forteller at de er utrolig fornøyde med pågangsmotet til Olimb Rørfornying og at vi fikk jobben gjort til tross for det dårlige utgangspunktet. Mona regelrett stråler når hun forteller om hvordan rørfornying ble redningen for dem.

– Det er vanskelig å tro at vi for kort tid siden hadde store problemer med avløpet, og risikerte å måtte betale i dyre dommer for å fikse det. At dette i det hele tatt er mulig å få til er helt utrolig, det er jo som en drøm – vi hadde aldri trodd at nye avløpsrør skulle være så lekkert!

– For oss har dette vært helt magisk, det er jo rene tryllekunsten!

Før og etter rørfornying av avløpsrør i Nyveibakken 12

Stikkledningen var i elendig stand og hadde på et punkt sklidd fra hverandre. Vi klarte likevel å kjøre strømpen forbi bruddet, og rørfornyet hele strekket fra under huset og frem til kommunal påkobling.

Skryter av medarbeiderne til Olimb Rørfornying

Mona forklarer at de var litt engstelige for hvordan jobben skulle gå med tanke på forutsetningene og utfordringene rundt, og da vi skulle jobbe oss forbi bruddet på røret turte de rett og slett ikke å være tilstede:

– Både Kristin og Jens oppfordret oss til å reise på tur og slappe av – dette skulle de ordne. Da vi kom tilbake stod dampen opp av kummen, og da skjønte vi at dere hadde fått det til!

Hun legger til at det var svært betryggende hvor troverdige og imøtekommende medarbeiderne til Olimb Rørfornying var, og at de føler de har blitt veldig godt ivaretatt.

– Vi har fått grundige forklaringer underveis, selv når dere hadde tatt ferie svarte dere på våre spørsmål! Tidligere hadde vi ikke det minste peiling på kloakk, og nå kan vi nærmest starte med rørfornying selv!

Ekteparet skryter også av operatørene som var hjemme hos dem og utførte selve rørfornyingen.

– De var veldig hyggelige og positive, helt fenomenale! Jobben var også utrolig raskt unnagjort, de kom kl. 09:30 på morgenen og dro kl. 16:30 samme dag. For oss har dette vært helt magisk, det er jo rene tryllekunsten!

– Vi har fått grundige forklaringer underveis, selv når dere hadde tatt ferie svarte dere på våre spørsmål!

Rørfornying er som en kirurg som går til verks

Med rørfornying installerer vi via et tilkomstpunkt som kum eller sluk i kjeller, og vi gjør derfor ikke større inngrep i bygninger, vei eller grunn.

– At vi nå har helt nye rør uten at det har blitt gjort større inngrep er helt utrolig. Rørfornying er jo akkurat som en kirurg på et sykehus som går inn via et kikkhull og ser etter kreftsvulster eller stenter ut hjerter!

Mona og Stein skyter inn med en oppfordring til andre som eier eldre boliger.

– Om avløpsrøret vårt faktisk hadde kollapset ville vi ikke hatt noe annet valg enn å grave, og det hadde blitt fryktelig dyrt! Vi anbefaler derfor alle med eldre boliger om å inspisere rørene, selv om dere ikke nødvendigvis har problemer med avløpet i dag.

LES OGSÅ: Husk undersøkelsesplikten ved boligkjøp – sjekk rørene!

Svært fornøyde med Olimb Rørfornying

Ekteparet avslutter med å fortelle at de er kjempefornøyde med jobben som ble gjort av Olimb Rørfornying:

– Fra et hårreisende prisestimat på rundt en halv million kroner for oppgraving endte totalkostnadene opp på rundt en tiendedel av det, og vi har samtidig fått nye rør på rekordtid – det er jo bare helt fantastisk! Vi kan trygt anbefale Olimb Rørfornying – nå er det en sann fryd å gå på toalettet!

– Vi kan trygt anbefale Olimb Rørfornying – nå er det en sann fryd å gå på toalettet!

Anbefaler rørfornying: Stein Rune Kjøllmoen og Mona Nygaard Larsen

Gode erfaringer med rørfornying:

Stein Rune Kjøllmoen og Mona Nygaard Larsen i Trondheim anbefaler både rørfornying som metode og Olimb Rørfornying som leverandør.

– Vi hadde aldri trodd at nye avløpsrør skulle være så lekkert!

Olimb Rørfornying
Nye rør uten å grave eller rive.