Pålagt å utbedre avløpsrøret under huset: – Uaktuelt å grave det opp!

Hva gjør du når kommunen pålegger deg å utbedre avløpsrøret ditt som ligger dypt begravet under hus og veranda? For Kai Norbom var det aldri et alternativ å skifte røret på den tradisjonelle måten.

Pålagt å utbedre avløpsrøret under huset: Uaktuelt å grave det opp!

Kai Norbom rørfornyet det gamle avløpsrøret som går under huset. Dermed slapp han å grave i hagen, rive verandaen og pigge opp gulvet tvers igjennom kjelleretasjen.

Kai Norbom i Fredrikstad er en av mange boligeiere som har opplevd å få brev fra kommunen etter oppgradering av VA-nettet i området han bor i.

Pålegg om utbedring

Det er nemlig slik at når kommunen oppgraderer det offentlige ledningsnettet, så blir også alderen og tilstanden til de private, tilknyttede stikkledningene vurdert.

Stikkledningene er boligeiers ansvar fra tilkoblingen på hovedledningene, og inn til huset. Hvis ikke kvaliteten tilfredsstiller kommunens krav, får boligeierne pålegg om å utbedre rørene innen en gitt frist.

Originalt avløp fra 1964

– Jeg var jo klar over at avløpsrøret mitt var gammelt. Huset er fra 1964, og jeg har renovert det aller meste etter at jeg kjøpte det i 1998. Men avløpet fra huset og frem til det kommunale røret hadde jeg ikke gjort noe med, forteller Norbom.

Gjennom årene har det blitt både større omgjøringer og mange oppussingsprosjekter i boligen. Men så lenge avløpet fungerte greit nok, ble det ikke gjort noe med rørene.

– Avløpsrør er jo ikke det man har mest lyst til å bruke mye penger på når det er så mye annet å gjøre med et gammelt hus.

Staket opp tett avløp selv  

Vaskekjelleren er det eneste rommet i huset som står igjen originalt fra byggeåret. Kai Norbom forteller at det har vært tilfeller der vannet har kommet opp av sluket og ut på gulvet i forbindelse med utslipp fra vaskemaskin.

For noen år siden staket han selv opp sluket og røret med høytrykksspyler, og avløpet fungerte stort sett greit etter det.

Enn så lenge var ikke problemene større enn at det gikk an å håndtere, så da ble det heller ikke til at han gikk i gang med et prosjekt for å fikse det gamle avløpsrøret under huset.

Avløpsrøret ble fornyet medstrøms, fra sluket inne i vaskekjelleren og ut til stakerøret i kummen.

Til venstre: Sluket i vaskekjelleren ble pigget opp for å kunne utføre rørfornyingen, og støpt igjen så snart installasjonen var ferdig. Dette ble gjort av Olimb Rørfornyings operatører. Til høyre: Den stiplede linjen viser retningen til avløpsrøret fra sluket i vaskekjelleren mot kummen ute.

Kommunale ledninger oppgradert i området

Da han sommeren 2021 fikk pålegg fra kommunen om å utbedre stikkledningen, ble han ikke akkurat overrasket.

Arbeidene med separering og oppgradering av de kommunale vann- og avløpsledningene hadde pågått i nabolaget på Veum i lang tid. Også delvis på tomten hans, hvor han har en hel liten samling kummer av ulike årganger som knytter sammen avløpsnettet i området.

Ligger dypt

Hans eget avløpsrør er koblet til det kommunale anlegget flere meter under bakken.

Kumsamling på eiendommen

En hel liten samling av kummer på eiendommen til Kai Norbom knytter sammen vann og avløp i området. Hans eget avløpsrør går fra huset og inn i kummen med lyst lokk til høyre, nesten fem meter nede i bakken.

Han anslår at røret ligger cirka fem meter dypt, målt i stakerøret i den utvendige kummen som står noen meter fra grunnmuren til huset.

Fra kummen og inn til sluket i vaskekjelleren er det mer enn 20 meter. Det vil si at omtrent 15 meter av avløpsrøret hans ligger under huset og verandaen.

Uaktuelt å grave opp

– Å grave opp det gamle avløpsrøret for å bytte det med et nytt, var rett og slett helt uaktuelt, sier Norbom bestemt.

Fordi røret ligger så dypt og så nærme grunnmuren, ville oppgraving medført risiko for setningsskader på huset.

Han hadde dessuten vært nødt til å rive verandaen og pigge opp gulvet tvers igjennom nesten hele kjelleretasjen, for å bytte avløpsrøret på den tradisjonelle måten.

Ville kjempet imot pålegget

Han tenker med gru på hvordan en slik jobb ville slått ut. Både økonomisk og, ikke minst, i gjennomføringen, med grave-, rive- og gjenopprettingsarbeider i lang tid.

– Hvis utskiftning var mitt eneste alternativ, hadde jeg nok kjempet for å få omgjort pålegget fra kommunen, sier Norbom bestemt.

– Da hadde jeg heller levd med et avløpsrør som tetter seg innimellom, og tatt problemene som de kom.

– Hvis utskiftning var mitt eneste alternativ, hadde jeg nok kjempet for å få omgjort pålegget fra kommunen.

Visste om rørfornying

Heldigvis fantes det en annen mulighet.

Kai Norbom var kjent med rørfornying som metode, og Olimb Rørfornying hadde også nylig rehabilitert en hovedledning fra eiendommen hans. Det var ikke dermed gitt at de skulle få oppdraget med å fornye hans private avløpsrør.

– Jeg ba om pris fra flere leverandører, slik jeg ville gjort med andre typer håndverkerjobber. Olimb Rørfornying var best på både pris og informasjon, så da ble valget enkelt.

Selv om Norbom hadde fått frist frem til juli 2022 på å utbedre avløpsrøret, bestemte han seg for å få jobben gjort den høsten og bli ferdig med det.

Pigget opp sluket for å komme til i røret

Rørinspeksjonen hadde avdekket slitasjeskader og sedimentering i det gamle røret, som var av betong frem til husveggen, og av støpejern under huset. Av praktiske hensyn ble det bestemt at røret skulle fornyes medstrøms, fra sluket inne i vaskekjelleren og ut til stakerøret i kummen.

For at Olimbs operatører skulle få tilgang til røret fra vaskekjelleren, pigget de opp en liten del av betonggulvet inkludert sluket. Dette var avtalt med Norbom på forhånd.

Deretter gikk de i gang med selve installasjonen.

Slik foregår rørfornying med strømpeforing:

Rørfornying med strømpeforing trinn for trinn

Fikk uventet stopp

Normalt skulle jobben vært ferdig utført samme ettermiddag, men slik gikk det ikke denne dagen. Et eller annet sted der nede i det dype mørket stoppet strømpen opp på sin vei gjennom røret, og operatørene måtte avbryte installasjonen midlertidig.

– Det var ikke noe problem for oss, forsikrer Norbom.

Det åpne røret i sluket ble dekket med et lokk, og de kunne bruke avløpet som normalt gjennom helgen.

Ferdig neste arbeidsdag

– Mandag morgen var operatørene tilbake som lovet, og rundt klokken tre pakket de sammen etter fullført jobb. Da hadde de også støpt gulvet og sluket pent på plass etter seg. Avløpet kunne vi ta i bruk igjen med en gang, etter å ha vært ute av drift i kun noen timer, forteller Kai Norbom.

Olimb Rørfornying sørget også for å sende ferdigmelding for arbeidet til kommunen.

– Olimb Rørfornying besvarte henvendelser raskt, ga enkle og forståelige tilbakemeldinger, og fulgte avtaler til punkt og prikke.

Vil opplyse andre

Kai Norbom er godt fornøyd med hvordan jobben ble løst, og har ingen betenkeligheter med å anbefale rørfornying til andre.

Gjennom å fortelle sin historie ønsker han at boligeiere i lignende situasjoner skal vite at rørfornying er en mulighet når gamle avløpsrør på eiendommen må fikses.

– For de som ikke har hørt om rørfornying, eller som kanskje er skeptiske til å gjøre noe annet enn å skifte ut rørene på den tradisjonelle måten, kan det bli mye dyrere og mer tidkrevende enn nødvendig. Min oppfordring til andre er derfor å sjekke ut alternativet. Det kan fort lønne seg!

Gode erfaringer med rørfornying

Kai Norbom fra Fredrikstad anbefaler boligeiere med gamle avløpsrør å undersøke muligheten for rørfornying i stedet for tradisjonell utskiftning.

– Det kan fort lønne seg!

 

Olimb Rørfornying
Nye rør uten å grave eller rive.