PROSJEKTER

Rørfornyet plastrørene fra 70-tallet i Kollen Borettslag i Sandefjord. Nå er det slutt på lekkasjene!

Om prosjektet

De innvendige avløpsrørene i plast fra byggeårene i 76-77 er støpt inn i etasjeskiller. Flere steder var stammene «revet» fra hverandre. Borettslaget hadde 6-7 tilfeller av lekkasjer hvert år, og forsikringsselskapet krevde at de foretok seg noe for å utbedre dette.

Styret hentet inn tilbud på rørfornying fra flere leverandører, og Olimb Rørfornying vant oppdraget på en helhetsvurdering. At selskapet har en egen systue som kan lage nøyaktig tilpassede strømpeforinger var et stort pluss, og verdien av dette kom til syne i gjennomføringen av prosjektet.

Dette sier oppdragsgiver

Styret har fått gode tilbakemeldinger fra beboere angående operatørene. Representanter fra Olimb var med på beboermøter og presenterte seg for beboere før oppstart. Dette ble tatt godt imot, da det er tillitsvekkende å hilse på folkene som skal inn og jobbe i leiligheten din.

Utfordringer som har oppstått underveis har blitt håndtert på en god måte. Arbeidet ble for øvrig gjennomført i henhold til avtalt budsjett og som planlagt. Alt i alt har dette vært et godt prosjekt.

Styret i Kollen Borettslag, Sandefjord

Rørfornyet plastrørene fra 70-tallet i Kollen Borettslag i Sandefjord

Kollen Borettslag i Sandefjord består av 12 lavblokker med tre eller fire etasjer i hver. Avløpsrørene fra byggårene 1976-77 er av plast, og er støpt inn i etasjeskillene. Med årene vil det være bevegelser i bygget som kan gi store påkjenninger på innstøpte rør. I Kollen hadde flere av stammene rett og slett blitt revet fra hverandre, og lekkasjene var så hyppige at forsikringsselskapet krevde tiltak.

Prosjektinformasjon

  • Borettslag bestående av 12 lavblokker med 3 og 4 etasjer bygget i 76/77. Til sammen 189 leiligheter.
  • Strømperenovering av originale innvendige avløpsrør i plast fra byggeår.
  • Gjennomføringsperiode 2020-2022.
  • Utført av Olimb Rørfornying avdeling Grenland.

Om metoden: Rørfornying borettslag og bygg.

Flere prosjekter utført av Olimb Rørfornying avdeling Grenland