PROSJEKTER

Boligeier valgte rørfornying – slapp å grave opp gårdsplassen

Om prosjektet

En boligeier i Porsgrunn hadde fått pålegg om utbedring av avløpsrøret under eiendommen, da røret hadde sprukket og det var risiko for inntrenging av grunnvann og utlekking av kloakk i grunnen. Både huset og det private avløpsrøret var fra 1967, så det var nok uansett bare et spørsmål om tid før noe måtte gjøres med røret.

Et annet spørsmål var hvordan avløpsrøret skulle utbedres. Huseier ville helst unngå graving, da dette ville gjort at en nylig oppsatt mur, nylagt asfalt og en flott gårdsplass med belegningsstein måtte rives og gjenoppbygges i cirka tre meters bredde – langs hele rørets lengde. Etter anbefaling fra en lokal rørlegger om at røret kanskje kunne rehabiliteres gravefritt, tok huseier kontakt med Olimb Rørfornying.

En rørinspeksjon avdekte sprukne og svært dårlige betongrør. Avløpsrøret kunne likevel rehabiliteres gravefritt – til en tredjedel av prisen det ville kostet å grave opp og bytte. Jobben ble gjennomført på kun én arbeidsdag, uten behov for å grave i gårdsplassen eller pigge opp gulvet i huset.

Avløpsrøret går under en steinbelagt gårdsplass

Det private avløpsrøret til boligen går under denne flotte gårdsplassen med belegningsstein.

Dette sier kunden

Kommunikasjonen med prosjektleder og operatør var meget hyggelig, og det tydet på at dette var folk med god erfaring. I tillegg viste de førsteklasses serviceinnstilling og et tydelig ønske om å gjøre en god jobb. Totalopplevelsen med Olimb Rørfornying var utelukkende positiv, og vi kan på det varmeste anbefale Olimb Rørfornying som en kvalifisert og serviceinnstilt leverandør.

Fornying av privat avløpsrør for huseier i Porsgrunn

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført for privat kunde i februar 2023. Enebolig fra 1967
  • Strømperenovering av bunnledning og stikkledning avløp fra kjeller til utvendig stakekum. Total lengde 10 meter
  • Gjennomføringstid: 1 arbeidsdag
  • Utført av Olimb Rørfornying avdeling Grenland

Om metoden

Flere prosjekter utført av Olimb Rørfornying avdeling Grenland