PROSJEKTER

Kristian Brennersvei Borettslag (Drammen)

Rørfornyet bunnledninger i Kristian Brennersvei Borettslag

Dette sier kunden

«Da vi fant ut at våre bunnledninger i borettslaget var i så dårlig forfatning at vi måtte foreta oss noe, satte vi i gang undersøkelser om hva som var mulig å få gjort. Vi fant raskt ut at rørfornying med strømpe var det beste alternativet. Vi sendte ut tilbudsforespørsel til tre aktuelle leverandører og vi valgte å benytte oss av tilbudet fra Olimb Rørfornying AS.

Løsningen som var tilbudt omfattet en såkalt by-pass. Det er et omkoblingssystem av nedløpene til et eget midlertidig rørsystem, noe som betød at beboernes hverdag ble lite berørt av arbeidene, noe som var viktig for oss.

Arbeidene gikk etter planen og alle problemer som oppsto, ble løst på profesjonelt vis. Vi hadde et veldig tett og godt samarbeid med det utførende mannskapet og har satt stor pris på de råd og vink som de delte med oss.

Kristian Brennersvei Borettslag kan trygt anbefale firma Olimb Rørfornying AS til å utføre tilsvarende prosjekter andre steder.»

Ove Holmen, styreleder
Kristian Brennersvei Borettslag

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført for Kristian Brennersvei Borettslag (Drammen) mars-mai 2020. Les mer om Kristian Brennersvei Borettslag her.
  • Rørfornying med strømpeforing i bunnledninger. 4 blokker (til sammen 112 boenheter), byggeår 1965-67.
  • Prosjekt gjennomført med provisorisk røranlegg i kjeller (bypass-løsning). Beboere ble kun berørt 1 dag med stengt avløp mens arbeidet pågikk.
  • Utført av Olimb Rørfornying avdeling Grenland

Andre prosjekter utført av Olimb Rørfornying avdeling Grenland:

Rørfornyet bunnledninger i Kristian Brennersvei Borettslag

Godt samarbeid mellom Olimb Rørfornying og styret i Kristian Brennersvei Borettslag i Drammen. Fra venstre: Hans Edvard Lunde, Morten André Riis, Thorleif Brubakken, Ronny Omslandseter (alle Olimb Rørfornying AS), styreleder i borettslaget Ove Holmen, styremedlemmer Inge Hansen og Bodil Haukaråsen.

Flere prosjekter borettslag og bygg