PROSJEKTER

Fornyet bunnledningene i verneverdig borettslag på Rjukan

Om oppdraget

Søndre Ingolfsland Borettslag i Rjukan består av 34 boenheter fordelt på 7 lavblokker som ble bygget cirka 1920. Fordi Rjukan står på UNESCOs verdensarvliste, har svært mange av bygningene en spesiell verne- og bevaringsverdi. Rehabiliteringsprosjekter i slike bygg må følge visse regler, og utføres så skånsomt som mulig for å bevare byggets opprinnelige stand.

Borettslaget bestilte i første omgang en rørinspeksjon med en vurdering av tilstanden til avløpsrørene i bygningene. Inspeksjonen avdekket svært korroderte bunnledninger i soil som trengte rask utbedring for å unngå større problemer. Med rørfornying kunne bunnledningene rehabiliteres uten å å pigge opp gulv i kjeller, og dermed unngikk borettslaget inngrep i de bevaringsverdige bygningene.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført for Søndre Ingolfsland Borettslag, Rjukan (høsten 2019)
  • Rørfornying med strømpeforing i bunnledninger i 7 lavblokker, inkludert grenforsterkninger i knutepunkter
  • Gjennomføringstid: 10 arbeidsuker (mandag til torsdag)
  • Utført av Olimb Rørfornying avdeling Grenland

Se også

Olimb rørfornyet bunneldningene Søndre Ingolfsland

Bildet: Rjukan er oppført på UNESCOs verdensarvliste. Svært mange bygninger i området har stor verneverdi, og skal bevares i sin opprinnelige stand så langt det er mulig. For Søndre Ingolfsland Borettslag ble rørfornying løsningen da de trengte å rehabilitere de gamle bunnledningene i alle syv blokkene i borettslaget.

Andre prosjekter utført av Olimb Rørfornying avdeling Grenland:

Villa Midtås (Sandefjord)

Søndre Ingolfsland Borettslag, Rjukan

Flere prosjekter borettslag og bygg