PROSJEKTER

Rørfornyet avløpsrørene under huset – slapp å pigge og rive

Om prosjektet

Arne G. Ellingsen trodde fukt og lukt i grunnetasjen skyldtes grunnvann. Han drenerte rundt huset og pusset deretter opp etasjen i den tro at problemene var løst. Så viste det seg at hovedproblemet var bunnledningen under huset.

En rørinspeksjon avdekket feilen under sokkelen, cirka en meter inn fra dørstokken. Her hadde det originale teglsteinsrøret fra 1950 glidd fra hverandre og blokkerte for kloakk som skulle ut.

Hele bunnledningen, som ligger i en Y-form under etasjesokkelen fra sluk på henholdsvis bad og vaskerom, var sterkt preget av alder og slitasje. Det var fortsatt mulig å fornye rørene med strømpeforing, men selve bruddpunktet måtte først repareres. Dette ble løst med manuell graving under sokkel. Deretter ble avløpsrørene fornyet innenfra og helt ut til kommunalt avløpsrør.

Dette sier kunden

– Vi er utrolig glade for at dette løste seg slik som det gjorde. I verste fall hadde vi vært nødt til å pigge opp gulvet tvers gjennom hele etasjen og gjøre store inngrep i både trapp og vegger for å skifte de gamle rørene.

LES HELE SAKEN HER >

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført for privat kunde i mars 2019. Enebolig fra 1950.
  • Strømperenovering av bunnledning og stikkledning avløp under sokkel og inngangsparti. Totalt  21 meter fordelt på tre rørstrekk. Startpunkt innvendig WC i 1 etg. Endepunkt påkobling kommunal ledning i gata.
  • Gjennomføringstid: 2 arbeidsdager
  • Utført av Olimb Rørfornying avdeling Grenland

Om metoden

Oversikt over bunnledninger

Stiplede linjer viser cirka hvor avløpsrøret går under huset. En full utskiftning av rørene ville ikke vært mulig uten store inngrep i hele grunnetasjen. Foto: Arne G. Ellingsen

Rørfornying: Olimbs operatører installerer strømeforing i avløpsrørene under eiendommen.

Olimbs operatører installerte strømpeforing i avløpsrørene under eiendommen i Flåttenlia 35 i tre omganger over to arbeidsdager. Foto: Arne G. Ellingsen

Flere prosjekter bygg og bolig