PROSJEKTER

Nesten 70 år gamle avløpsrør fornyet uten å rive for Fjellveien 2 Borettslag i Sandefjord

Om prosjektet

Styret og beboerne i Fjellveien 2 ønsket å gjøre noe med de nesten 70 år gamle innvendige avløpsrørene. For å minimere mengden inngrep i leiligheter og bygg valgte de å rørfornye fremfor å skifte ut, og etter en grundig vurdering av flere leverandører falt valget på Olimb Rørfornying.

De originale avløpsrørene i soil var i svært dårlig forfatning, og enkelte steder støtte våre operatører på hull i røret. Dette ble håndtert raskt og med minimale konsekvenser.

Prosjektet ble gjennomført på kun 15 uker med arbeid fra mandag til torsdag, og gjennom hele perioden var det åpent avløpsanlegg for beboerne fra kl. 20 – 08.

Dette sier oppdragsgiver

Vi hentet inn pris fra flere firma, men valgte Olimb Rørfornying da dere fremsto svært troverdige. Prisen vi fikk var også den mest oversiktlige og presise. Vi la også vekt på referanse fra tilsvarende prosjekt i Sandefjord.

Rørfornyingsprosessen gikk bedre enn antatt, da vi var usikre på om rørene var for dårlige til å fornyes. Alle tidsfrister ble overholdt og fremdriften var upåklagelig. Kommunikasjonen var veldig bra, og prosjektleder og operatører var svært oppegående, hyggelige og løsningsorienterte.

Både vi og beboerne er svært fornøyde med gjennomføringen og resultatet av prosjektet.

Erik Auby, representant for Fjellveien 2 Borettslag

Fjellveien 2 Borettslag Sandefjord

Prosjektinformasjon

  • Oppdragsgiver: Fjellveien 2 Borettslag
  • Borettslag bestående av en høyblokk på 8 etasjer fordelt på 3 oppganger. Til sammen 48 leiligheter
  • Strømperenovering av innvendige avløpsrør i soil fra byggeår (1955)
  • Gjennomføringstid 15 uker
  • Utført av Olimb Rørfornying avdeling Grenland

Om metoden

Flere prosjekter utført av Olimb Rørfornying avdeling Grenland