PROSJEKTER

Rehabiliterer 5112 meter avløpsledninger på Bygdøy og Frogner

Strømperenovering i Bygdøy allé

Stanser ikke trafikken: Trafikken går som normalt i Bygdøy allé mens vi rehabiliterer avløpsrørene via kummer langs gaten.

Oppdraget

Gjennomsnittsalderen på avløpsrørene i Bygdøy allé og Frogner sør er 100 år. Etter et omfattende kartleggingsarbeid med inspeksjon av ledningsnettet i området besluttet Oslo VAV å rehabilitere til sammen 5112 meter ledninger med dårlig tilstand. På grunn av de urbane omgivelsene har VAV valgt gravefri rehabilitering med innvendig strømpeforing.

Prosjektinformasjon

  • Oppdragsgiver: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune (Oslo VAV)
  • Gravefri rehabilitering av utvalgte avløpsledninger i dimensjoner fra Ø200 til Ø530 med tilhørende kummer i Bygdøy Allé og Frogner sør. Til sammen 5112 meter ledninger og 129 kummer.
  • Prosjektperiode: Vår 2020 – vår 2021
  • Kontraktsverdi (offentlig anskaffelse): 20 millioner

Om metoden

Svært gamle og dårlige rør

Halvparten av avløpsledningene som blir rehabilitert er gamle leirerør som i snitt er 112 år. Den høye alderen har naturlig nok satt sitt preg på rørene. Sprekker, forskyvninger, løse rørdeler og sammenklemte partier gjør rehabiliteringen krevende, men i Olimb Rørfornying har vi mer enn 40 års erfaring med å løse nettopp slike utfordringer.

Før installasjon av strømpeforing blir rørene grundig renset innvendig. Avleiringer og skarpe kanter blir slipt bort med fjernstyrt robotfres. Ujevnheter og forskyvninger blir «slettet ut» av strømpen som gir en ny, glatt innside i det gamle røret, og gjennomstrømmingen blir som i et nytt rør.

Gamle avløpsrør før rehabilitering

Før rehabilitering: Avløpsrørene i Bygdøy allé og Frogner sør er i gjennomsnitt 100 år. Noen av ledningene er (var) naturlig nok sterkt preget av tidens tann. Foto: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Stanser ikke trafikken

Avløpsledningene ligger i gatene, hvorav noen er rolige boliggater og andre er mer trafikkerte. Cirka halvparten av ledningsmeterne som vi rehabiliterer ligger i Bygdøy allé, som er en hovedtrafikkåre ut av byen, blant annet for vestgående kollektiv busstrafikk. Vi rehabiliterer avløpsrørene via kummer langs gaten mens trafikken løper forbi som normalt.

Strømpeforingen herdes med vanndamp

Herding med damp: Strømpeforingen blir herdet med vanndamp (steam). Noen ganger kan det se litt voldsomt ut når dampen stiger opp av kummene, men den er ufarlig for omgivelsene..

Olimb Rørfornying i Bygdøy allé

Bygdøy allé ble planlagt i 1889 som en parisisk boulevard. Men politikerne syntes det ble for dyrt, og reduserte den til halv bredde. (Kilde: Wikipedia).

Gravefri rehabilitering avløp Bygdøy allé og Frogner

Kart over avløpsledningene som vi rehabiliterer i dette prosjektet.

Flere prosjekter Offentlig VA