PROSJEKTER

Gammelt avløpsrør rehabilitert uten å grave opp verneverdig allé

Prosjektinformasjon

 • Oppdragsgiver: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune (Oslo VAV)
 • Strømperenovering av 166 meter leirerør fra 1879 under en verneverdig allé i Gyldenløves gate.
 • Tre installasjoner med forskjellige dimensjonsendringer:
  • 45 meter: Ø530/380/530mm
  • 65 meter: Ø600/530mm
  • 56 meter: Ø530mm
 • Oppdraget inkluderte forkontroll, rens av rør, overpumping og rehabilitering av kummer.
 • Gjennomføringstid fire arbeidsdager (desember 2022).

Om metoden

Dette sier kunden:

Vi er kjempefornøyde med Olimb Rørfornyings gjennomførelse av et svært vanskelig prosjekt. Dere strekker dere litt lenger, og det hadde vi ikke klart oss uten. Samarbeidet med prosjektleder Erik har vært veldig bra, det er godt å jobbe med en som er optimist og som tør å prøve – dere sa at jobben ville la seg gjøre, og det gjorde den.

Pål Aanstad, Prosjektleder Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune (Oslo VAV)

Om prosjektet

Oslo er en by med mye eldre infrastruktur og mange kilometer avløpsrør av varierende alder og tilstand. For å øke fornyelsestakten av ledningsnettet har kommunen en egen strategi for rørfornying, da dette er mer tids- og kostnadseffektivt enn graving.

I Gyldenløves gate bydde dog et gammelt avløpsrør på hodebry for kommunen, da tilstanden på røret var såpass dårlig at verken graving eller gravefri rehabilitering lot seg gjøre uten store utfordringer.

Utfordrende utgangspunkt

En inspeksjon av røret påviste at det var i elendig forfatning – med sprekker, deformasjoner og røtter som stakk inn langs store deler av strekket. Ett parti hadde brudd og var såpass sammenklemt at det ikke engang var mulig å kjøre kameraet gjennom. I tillegg ligger røret dypt – hele fem meter under bakken – i en trafikkert gate, rett under en historisk allé med listeført ridesti og beplantning.

Strømperenovering under verneverdig allé i Gyldenløves gate

Avløpsrøret går rett under denne verneverdige alléen.

Installasjon av strømpe under Gyldenløves gate

Midt i Gyldenløves gate går en allé med listeført ridesti og beplantning, med trafikk og bebyggelse på begge sider.

Ville helst unngå graving

Den verneverdige alléen gjorde at kommunen måtte se på andre løsninger enn graving, og over lengre tid vurderte de metoder som utblokking og å legge nye rør. Dette var vanskelig da det var overhengende fare for at avløpsrøret kunne kollapse, og til slutt ville det ikke vært noen annen utvei enn å grave, noe kommunen helst ville unngå.

Selv om forutsetningene for å utbedre avløpsrøret var veldig dårlige, tok Olimb Rørfornying etter hvert jobben med å rehabilitere med strømpe.

Krevende installasjon

Tilstanden på røret gjorde at selv spyling kunne føre til kollaps. Røret ble derfor rengjort ved å dra ut rørbiter og røtter med fres. Strømpemonteringen var også krevende og risikofylt, og det mest kritiske punktet var et ti meter langt strekk med brudd på røret. Her ble det vurdert å kutte i bruddet, men faren for kollaps gjorde at det sannsynligvis måtte graves langs dette strekket. Ved å gå svært forsiktig frem skulle det likevel vise seg å være mulig å kjøre strømpen gjennom bruddet, og til slutt var hele røret blitt fornyet med strømpeforing.

I mål uten å grave

Med et såpass dårlig utgangspunkt er ikke sluttresultatet trill rundt eller helt uten skavanker, men uten ytre påkjenninger vil det nye røret likevel holde i rundt 100 år. Ved å unngå graving sparte kommunen store summer, trafikken kunne passere fritt på begge sider av den historiske alléen, og jobben var unnagjort på kun fire dager.

Før og etter rehabilitering av avløpsrør i Gyldenløves gate

Før og etter strømperenovering: Det er fortsatt noe skavanker da utgangspunktet var svært dårlig, men det nye røret vil likevel holde i lang tid.

Flere prosjekter rørfornying Offentlig VA