PROSJEKTER

Rørfornyet vannledning i bratt fjellside med tettilsluttet rør

Collage fornyelse av vannledning ved Morvik

Vannledningen var lagt i et borehull i fjellet og hadde svært bratt helning.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført september 2023 som UE for Sartor & Drange
  • Rehabilitering av 20 meter vannledning Ø150 mm med svært bratt fall
  • Produkt: Compact Pipe SDR 17 i kvalitet PE 100 RC+
  • Gjennomføringstid fem arbeidsdager

Om metoden

Om prosjektet

Det hadde vært lekkasjer fra en gammel ledning som forsynte vann til 17-18 tilkoblede husstander ved Morvik i Bergen. Ledningen var trukket gjennom et borehull i fjellet og hadde svært bratt helning, og det var såpass brå vinkel til røret i endekummen på toppen av høyden at det var nærmest umulig å komme til uten å grave opp kummen. Risikoen for ras gjorde at graving var utelukket, og vi ble leid inn for å forsøke å rehabilitere røret uten å grave.

Installerte nytt rør tross flere utfordringer

Den krappe vinkelen til røret gjorde det utfordrende å kjøre installasjonen fra oversiden, og her var det heller ikke tilkomst til kummen med bil. Løsningen ble å installere det nye PE-røret fra kummen på nedsiden mens vi trakk det opp med vinsj fra oversiden. For å komme til i kummen på toppen gravde vi ut masser og fjernet akkurat nok av bendet i kumveggen til at vi fikk lirket røret gjennom den brå overgangen.

Løste oppdraget uten å grave

Det er trolig få andre metoder som hadde klart oppdraget, da disse ofte har større og plasskrevende mekaniske deler som hadde krevd oppgraving av kummen for tilkomst. Ved denne jobben var ikke graving et alternativ, og det var ingen selvfølge at ledningen lot seg rørfornye. Med dyktige medarbeidere med lang erfaring fant vi like fullt løsninger som løste oppdraget gravefritt.

Flere prosjekter rørfornying Offentlig VA