PROSJEKTER

Rehabiliterte hundre år gamle betongrør i trafikkert sentrumsområde

Prosjektinformasjon

  • Oppdragsgiver: Bergen Vann (Bergen kommune Vann- og avløpsetaten)
  • Strømperenovering av 528,5 meter avløpsrør i forskjellige dimensjoner i Bergen sentrum:
    • 7 stk. UV-installasjoner i eggformede betongrør 1040×690 mm (sirkulært Ø900 mm). Totalt 435 meter, lengste installasjon 118,5 meter.
    • 4 stk. filt/steam-installasjoner av betongrør i dimensjoner Ø550 – Ø650 mm, totalt 93,5 meter.
  • Oppdraget inkluderte forkontroll, spyling/rens, overpumping og rehabilitering av cirka 22 kummer.
  • Utført i tidsrommet mars – mai 2023

Om metodene

Installasjon av glassfiberstrømpe i eggeformede betongrør ved Mariakirken i Bergen

Bevarte kirkefreden: Et av rørstrekkene går under gangveien ved Mariakirken, den eldste bevarte bygningen i Bergen. Vi installerte strømpen via en kum på den ene siden av gangveien og sparte historisk grunn for unødig oppgraving.

Om prosjektet

Som en del av rammeavtalen med Bergen kommune har vi strømperenovert til sammen 528,5 meter avløpsrør i forskjellige dimensjoner i Øvregaten i Bergen sentrum.

Bergen Vann prioriterer gravefrie metoder

Bergen har rundt 1200 km med avløpsledninger og 900 km vannledninger, og kommunen tilstreber at mesteparten av ledningsfornyelsen skal skje med gravefrie metoder.

– I Bergen kommune har vi føringer om å alltid vurdere NoDig først i prosjekter når vi skal fornye vann -og avløpsledninger. I snitt har vi fornyet rundt 8000 meter avløpsledninger med strømpe i året de siste årene.

Arne Rolland, prosjektleder Bergen Vann

Over hundre år gamle rør

Øvregaten er Bergens, og trolig Norges, eldste gate, og ledningsnettet vi har rehabilitert stammer fra den opprinnelige utbyggingen av avløpssystemet i «Fjellsiden» i Bergen. Rørene er godt dimensjonert, og tilstanden på rørene var også overraskende god med tanke på at de ble bygd på starten av 1920-tallet. Ledningene ble fornyet som et planlagt forebyggende tiltak av kommunen.

Mye trafikk

Ledningen og de tilhørende kummene ligger hovedsakelig midt i veibanen i et område med mye trafikk fra biler og turister, med en god del beboere og butikker tilknyttet avløpsrøret. Med rørfornying blir anleggstiden vesentlig kortere og mindre belastende for publikum enn ved full oppgraving. For å komme til med strømpen møtte vi stenge Øvregaten i én uke, men med ryddig kommunikasjon til de berørte partene gikk jobben smertefritt.

Utrykningsetatene ble kontinuerlig oppdatert om trafikkavviklingen i forbindelse med arbeidene. For brannvesenet var ikke graving et alternativ, og de er veldig fornøyde med at kommunen bruker NoDig-løsninger i så stor grad som mulig ved fornyelse av VA-nettet.

Trafikken kunne stort sett passere fritt mens vi jobbet

Påvirker ikke bybildet: Trafikken kunne stort sett passere fritt forbi mens vi jobbet. Her ved Øvre Dreggsallmenningen, rett ved Mariakirken.

Rørfornying begrenser inngrep i kulturminner

Øvregaten ligger tett innpå flere fredete bygninger som del av Verdensarven Bryggen. Ett av rørstrekkene går også rett under en gangvei ved Mariakirken, den eldste bevarte bygningen i Bergen og med status som automatisk fredet. Med rørfornying kan vi begrense inngrep i kulturminner da vi rehabiliterer rørene fra kum til kum.

Rørfornyer fra kum til kum

Med rørfornying installerer vi strømpen fra kum til kum, som gjør oss i stand til å fornye rør der graving ville vært svært vanskelig. I tillegg til å fornye avløpsledningen har vi rehabilitert 22 kummer ved å støpe nye vegger og bunner.

Rask og skånsom gjennomføring med rørfornying

Det første strekket vi rehabiliterte ligger i Vetrlidsallmenningen ved nedre stasjon til Fløibanen, som er flittig brukt av turister som vil beskue Bergen fra det populære utsiktspunktet Fløyen. Røret går tett innpå banen og gjennom trange smug omgitt av idyllisk trehusbebyggelse.

Vi fornyet denne delen av røret med filtstrømpe herdet med varm damp. Dette krever mindre plass for rigging enn andre metoder, og selve installasjonen og herdingen av strømpen er gjort på kort tid. Her rehabiliterte vi til sammen 93,5 meter betongrør i dimensjoner mellom Ø550 – Ø650 mm fordelt over fire installasjoner.

Rørfornying i trange smug, rett ved nedre stasjon til Fløibanen

Trangt om plassen: Ved Vetrlidsallmenningen er det smale smug og mye trafikk til og fra Fløibanen. Med rørfornying slapp både beboere og turister ulempene som graving ville medført.

Flere løsninger for ulike utfordringer

Videre forbi Vetrlidsallmenningen og frem til Mariakirken rehabiliterte vi 435 meter eggformede betongrør i dimensjon 1040×690 mm, omregnet til sirkulært Ø900 mm. Her gjennomførte vi totalt syv installasjoner mellom 21 og 118,5 meter med glassfiberforing herdet med UV-lys.

Denne metoden ble valgt på grunn av den raske herdetiden, som reduserer installasjonstiden og hvor lenge avløpet må stenges. Vi brukte ett døgn per installasjon, med kontinuerlig døgndrift.

Collage installasjonsmetoder med strømpe

Stor verktøykasse: Glassfiberforing var riktig løsning for flere av rørstrekkene, og filtstrømpe for andre.

Mange tilkoblinger på ledningen

For å håndtere eksisterende vannføring i røret pumpet vi avløpsvannet til abonnentene via en kum mens vi jobbet, men vi må uansett stenge avløpet til påkoblede hus under installasjon av strømpen. Det var unormalt mange tilkoblinger på ledningen og korte stikkledninger, og om noen da bruker avløpet mens det er stengt skal det lite til før stikkledningen fylles opp med vann og fører til oversvømmelse i kjelleren.

Bergen Vann sørget for ryddig kommunikasjon

For å unngå oversvømmelser i kjellere, sørget både vi og kommunen for å informere abonnentene godt om at vann og avløp ikke kan benyttes mens vi jobber. Bergen Vann varslet beboerne i forkant per SMS og e-post om når arbeidet ville pågå, med lenker til prosjektsiden til kommunen som kontinuerlig ble oppdatert med riktig informasjon.

Olimb Rørfornying gikk fra dør til dør og informerte om periodene avløpet ville stenges. Abonnentene skal også ha skryt for at de videreformidlet informasjonen til de andre beboerne.

Store besparelser med gravefri ledningsfornyelse

Med gravefrie metoder kan offentlige vann- og avløpsledninger fornyes langt raskere, rimeligere og med mindre belastning for omgivelsene sammenlignet med full oppgraving og rørbytte. Det gir store besparelser for samfunnet, og ved å gjenbruke eksisterende rør reduserer vi også klimagassutslippene betraktelig.

Med rørfornying vil avløpsledningene i Øvregaten nå være en del av den usynlige – men livsviktige – infrastrukturen i Bergen sentrum i minst hundre år til.

Dette sier oppdragsgiver

– Gjennomføringen av prosjektet har vært veldig ryddig og effektiv. Vi ser NoDig som en kjempegevinst som gir minimalt av inngrep i forhold til å grave i sentrumsnære strøk og boligstrøk.

Arne Rolland, prosjektleder Bergen Vann

Installasjon av strømpe via kum på Christi Krybbe skole i Bergen

Christi Krybbe skole kunne fortsette driften – og barna spille fotball – mens vi installerte via en kum inne på skolens område.

Glassfiberforing blir heiset på plass ved Mariakirken i Bergen

Glassfiberstrømpe heises på plass ved Mariakirken.

Oval betongkum og eggeformede betongrør i Bergen

En uortodoks, oval-formet kum, med et ferdig renovert eggeformet betongrør i bunn.

Flere prosjekter rørfornying Offentlig VA