PROSJEKTER

Nardosletta Borettslag i Trondheim

Om prosjektet

Styret i Nardosletta Borettslag i Trondheim hadde planer om rehabilitering av rørnett noen år fram i tid, men oppdaget våren 2017 at tilstanden til de innvendige avløpsrørene var så dårlig at prosjektet måtte fremskyndes. Alle fellesledninger ut til kommunalt rør ble også rehabilitert i prosjektet.

Prosjektinformasjon

  • Borettslag med bygninger ferdigstilt i 1963-64
  • 30 hus, tilsammen 192 boenheter (18 stk 8-mannsboliger og 12 stk 4-mannsboliger)
  • Strømperenovering av samtlige innvendige avløpsrør (originale soilrør i støpejern)
  • Strømperenovering av felles avløpsledninger til kommunalt nett
  • Gjennomføringsperiode 2017-2018
  • Utført av Olimb Rørfornying avdeling Trondheim

Metoder

Rørfornying Nardosletta Borettslag Trondheim

Avløpsrørene i Nardosletta borettslag var så dårlige at planlagte tiltak måtte fremskyndes. Borettslaget kastet seg ut i et omfattende rehabiliteringsprosjekt som, i tillegg til rørfornying av både innvendige og utvendige avløpsrør, inkluderte både drenering, isolring av grunnmur, legging av nye overvannsledninger og anlegging av nye gangveier. Foto: Olimb Rørfornying AS

Flere prosjekter borettslag og bygg