PROSJEKTER

Fornyet kronglete pumpeledning med smidig slangeløsning

Fornyet pumpeledning med slangeløsning

Trykkavløpsledningen i Ullerudbakken i Drøbak ble rehabilitert gravefritt med en fleksibel slangeløsning. Foto: Svatek AB.

Om prosjektet

Da et 240 meter langt strekk av en eldre pumpeledning for avløp skulle fornyes i boligområdet Ullerudbakken i Drøbak, falt valget på en slangeløsning. Ledningen hadde flere krappe bend i ulike retninger, og slangeløsningen ble foretrukket for sine fleksible egenskaper i nettopp retningsendringer.

Installasjonen lot seg gjennomføre i én operasjon fra start- til sluttpunkt uten unødvendige, sjenerende oppgravinger i boligområdet.

Olimb Rørfornying har også rehabilitert 400 meter av den samme pumpeledningen gravefritt i to omganger mellom pumpestasjonene i Museumsveien og Ullerudstien, blant annet under den trafikkerte innfartsveien til Drøbak sentrum og en fotballbane. I disse to installasjonene ble det benyttet forsterket strømpeforing, som var foretrukket løsning for disse strekkene med færre bend.

Installasjonen i Ullerudbakken var tredje og siste etappe i rehabiliteringsløpet. Den over seks hundre meter lange pumpeledningen er nå fullstendig fornyet fra ende til annen med ulike metoder og produkter valgt ut ifra ulike forutsetninger underveis.

Rørfornying med slangeløsning

Slangeløsningen kommer sammenfoldet på trommel og folder seg ut inni eksisterende rør når den blir tilsatt lufttrykk.

Produkt og metode

Slangeløsningen som ble brukt i dette oppdraget er et semistrukturelt produkt som er godt egnet til fornyelse av trykkledninger for både vann og avløp. Den kan installeres i lengder opptil 2000 meter, og fås i dimensjoner fra Ø150 til Ø500.

Slangen er produsert i fleksibelt PE-materiale og forsterket med Kevlar, som gjør at den tåler svært høyt innvendig trykk og mye slitasje. En av de store fordelene med denne løsningen er evnen til å forsere krappe bend og retningsendringer både vertikalt og horisontalt opptil 60 grader.

Slangen blir trukket inn i rengjort, eksisterende ledning med vinsj. Dette skjer fra kum eller oppgravd tilkomstpunkt. Slangen folder seg ut med tilførsel av lufttrykk. Flensekoblinger blir montert etter utfolding.

Se animasjon av metoden under.

Prosjektinformasjon oppsummert

  • Oppdrag utført april 2020 i samarbeid med Svatek AB for ledningseier Frogn kommune.
  • Fornyelse av eldre pumpeledning avløp (Ø315 mm PVC) i boligområde. Flere krappe bend (inntil 45 grader) på eksisterende ledning.
  • Lengde 240 meter installert i ett strekk.
  • Installasjonstid 2 arbeidsdager.
  • Produkt benyttet: Kevlar-forsterket trykkslange Primus Liner DN 250

Flere prosjekter rørfornying Offentlig VA