PROSJEKTER

Stort løft for stor kum i Asker

Strømperenovering av kum

Bildet: Operatør Hans Jørgen Mikalsen i Olimb Rørfornying passer på at den rekordstore glassfiberstrømpen blir senket riktig på plass i kummen på Nesøya. 

Om oppdraget

Utfordrende tilkomst og vanskelige masser gjorde det for krevende å grave opp den store flushkummen og bytte den. Løsningen ble strømperenovering og støping av ny bunn og renne. Glassfiberstrømpen hadde bare blitt installert én gang tidligere i tilsvarende dimensjon, og tangerte rekorden for største strømperenovering av kum i Nord-Europa.

Prosjektinformasjon

  • Totalrenovering av kum med Vertiliner glassfiberstrømpe. Støping av bunn og renne i betong og laminering av gjennomføringer.
  • Dimensjoner kum/strømpeforing: Ø2000mm, lengde 1850mm.
  • Oppdrag utført desember 2019 på bestilling fra AxFlow AS i et rehabiliteringsprosjekt for Asker kommune. Hovedentreprenør Isachsen Anlegg AS.

Mer om metoden

Uaktuelt å grave opp eksisterende kum

Kun en smal gangsti leder fra veien til den aktuelle kummen, som ligger nesten helt ved vannet. Med utfordrende tilkomst, vanskelige masser og steinsatte murer på omkringliggende private eiendommer, ble det alt for krevende og omfattende å grave opp den eksisterende flushkummen og bytte den. Leverandøren for pumpekummer, AxFlow henvendte seg derfor til Olimb Rørfornying med forespørsel om strømperenovering av kummen.

Rekordstor strømpe levert på mål

Olimb Rørfornying har rehabilitert et stort antall kummer gjennom mange år, og har utført mer enn 100 installasjoner av strømpekummer i ulike størrelser. Men aldri tidligere 2000 mm diameter! I følge den tyske glassfiberkum-produsenten Vertiliner hadde det kun vært gjennomført én installasjon tidligere i tilsvarende diameter, høsten 2019 i Tyskland. Det var da Nord-Europas største kuminstallasjon med strømpeforing.

Vertiliner leverte glassfiberstrømpen til kummen på Nesøya, skreddersydd og nøyaktig tilpasset målene fra bunn og opp til kjegle. Presis innmåling er helt avgjørende når kummer skal rehabiliteres.

Alternativ transportrute

I og med at tilkomsten fra vei til kum var svært begrenset, ble glassfiberstrømpen først fraktet med bil på henger til motsatt side av viken. Så ble hengeren med strømpeforingen satt på en lekter og transportert over vannet frem til kummen.

Ved hjelp av en gravemaskin fra Isachsen Anlegg ble den massive, utvætede, 450 kg tunge glassfiberforingen heist ned i kummen. Deretter ble den «blåst opp» med trykk, og til slutt herdet med UV-lys.

Som ny innvendig

Etter herding ble strømpeforingen kappet ned til riktig høyde, og hull til påkobling av rør ble frest opp. Olimb leverte støping av ny bunn og renne som sørger for god hydraulikk i kummen, og til slutt ble alle gjennomføringer og overganger profesjonelt laminert og tettet av Hurum Plastindustri AS.

Sluttresultatet er en kum som er like god som ny innvendig, og som vil fungere utmerket i mange, mange år framover.

Innsiderenovering kum

Bunn og renne i kummen blir renovert i egen prosess med betongprodukter (vanligst) eller glass-/polyesterprodukter. Her er det brukt betong. Til slutt blir alle gjennomføringer og overganger laminert og tettet.

Kontaktperson

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA

Flere prosjekter Offentlig VA