PROSJEKTER

Friskmeldte avløpsrør i Høyblokka i Moss

Om prosjektet

Blokka hadde originale avløpsrør fra 1968. Gitt anleggets alder var tiden så avgjort moden for en rehabilitering, ikke minst for å komme større problemer i forkjøpet. Olimb Rørfornying ble valgt til å utføre strømperenovering på hele det innvendige røranlegget og bunnledningen.

Prosjektinformasjon

  • Oppdragsgiver: Fr. Nansensgate 1 borettslag
  • Boligblokk fra 1968
  • 54 leiligheter, 10 etasjer
  • Originale soilrør i støpejern
  • 9 vertikale stammer à ca 30 meter
  • 160 gren inn til kjøkken, bad og toaletter i leilighetene
  • 70 meter felles bunnledning fra bygget og ut til kommunal hovedledning

Mer om metoden

Rørfornying Høyblokka Moss

Bildet: «Høyblokka i Svaebakken» var det høyeste bolighuset i Moss inntil for noen få år siden. Alle de 54 leilighetene har nå rehabiliterte avløpsrør helt ut til den kommunale hovedledningen. Foto: Olimb

Originale avløpsrør fra 1968

Fr. Nansensgate 1 borettslag eier bygningen som i Moss er kjent som «høyblokka i Svaebakken», midt i hjertet av sentrum. Bygget har vært et landemerke for Mossingene siden det ble reist i 1968, og var byens høyeste bolighus i nærmere 50 år.

Borettslaget har gjennom tidene holdt den stolte byblokka i svært god stand med vedlikehold og oppgraderinger. I 2018, det vil si i bygningens femtiende år, ble det besluttet å gjøre noe med de originale avløpsrørene.

Soilrørene av støpejern var gjennomgående slitte og rustne etter mange år i tjeneste. Så langt hadde det ikke vært problemer med lekkasjer, men noen utfordringer med tilbakeslag av kloakk. Gitt anleggets alder var tiden så avgjort moden for en rehabilitering, ikke minst for å komme større problemer i forkjøpet.

Valgte rørfornying

I samråd med Vansjø Boligbyggelag bestemte Fr. Nansensgate 1 borettslag at avløpsrørene i blokka skulle rehabiliteres med rørfornying. Olimb Rørfornying ble valgt til å utføre strømperenovering på hele det innvendige røranlegget og bunnledningen. Det vil i praksis si 9 vertikale avløpsstammer på cirka 30 meter hver, med til sammen 160 gren inn til kjøkken, bad og toaletter i leilighetene – samt 70 meter felles bunnledning fra bygget og ut til den kommunale hovedledningen.

Strømperenovering og fysiske lover

Strømperenovering av innvendige avløpsrør starter normalt nederst på fallstammen. En foring («strømpen») settes inn i røret som er nøye renset, og ved hjelp av trykkluft blåses den oppover i stammen. Der står den under trykk med varme til den har herdet til et nytt rør inni det eksisterende.

Jo lenger stamme, desto høyere skal foringen blåses oppover. Det kommer til et punkt der tyngdekraften setter begrensninger for hvor høyt foringen kan komme, og installasjonen må deles opp i etapper.

I høyblokka i Moss ble løsningen å stanse første installasjon i stammen midt i bygget, og jobbe seg videre opp derfra til toppen via tilkomst fra leiligheter. Dette ble gjort på alle de 9 stammene.

Mange rør, mange prosesser

Når foringen er ferdig herdet inne i stammen, starter arbeidet med å frese hull til gren. Dette skjer ved hjelp av kamera og robotfres. Til slutt blir det installert foringer i grenrørene som går inn til leilighetene, med ekstra forsterkninger i skjøten mellom gren og stamme.

Slik jobbet operatørene seg møysommelig gjennom anlegget i Høyblokka, rør for rør. Rehabilitering av bunnledningen ble utført som en egen prosess på slutten av prosjektet. Total gjennomføringstid for hele prosjektet var 23 uker, hvilket også var det planlagte tidsforløpet.

Flere prosjekter