PROSJEKTER

Etter flere kloakkstopp var rørfornying løsningen for stikkledningene i Laura Gundersens gate (Bergen)

Om prosjektet

Den private felles avløpsledningen i Laura Gundersens gate hadde akutt behov for renovering. Etter gjentatte tilfeller av kloakkstopp ble det utført en kamerainspeksjon som avdekket flere hull og andre driftsutfordringer i det 70 år gamle røret.

Beslutningen om å rehabilitere den felles stikkledningen med strømpeforing, sparte de seks beboerne for store utgifter til gravearbeider og lang nedetid på avløpet.

I forbindelse med rehabiliteringen av fellesledningen, fikk hver beboer tilbud om gratis inspeksjon av sine tilkoblede stikkledninger, som var fra samme tidsepoke. Flere av dem har i ettertid valgt å rørfornye sine individuelle stikkledninger.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført høsten 2021 for private boligeiere i 6 boenheter i Laura Gundersens gate (Bergen)
  • Strømperenovering av cirka 40 meter felles stikkledning (originalt soilrør i støpejern fra cirka 1950) inkludert gjenåpning av gren til stikkledninger fra hver boenhet.
  • Gjennomføringstid cirka 10 timer. Krevende jobb, da store deler av fellesledningen hadde huller hvor løsmasser rant inn i røret.
  • Utført av Olimb Rørfornying avdeling Bergen
Rørfornyet felles stikkledning for beboere i Laura Gundersens gate

Mye tid og penger spart med rørfornying

Gjennom å velge strømperenovering av det gamle avløpsrøret fremfor tradisjonell utskiftning, unngikk beboerne i de seks boenhetene å pigge opp kjellere, grave i hage og rive terrasser. De slapp også å bo med stengt avløp i lang tid.

Utgangspunktet her var veldig dårlig, men etter bare 10 timer var et nytt rør på plass inni det gamle, og beboerne kunne ta hele anlegget i bruk. Det rehabiliterte røret har en levetid på minst 50 nye år.

Slik rørfornyer vi: Rørfornying private avløpsrør

Flere eksempler på rørfornying i bygg og bolig