Aarsleff-bistand i to store strømpeinstallasjoner under E18 på Fornebu

Når oppdragene er mange og tiden er knapp, er det en trygghet for både oss og kundene at vi kan hente forsterkninger fra vårt morselskap Per Aarsleff AS.

Bestillingsverk

Mandag i uke 25 var det dansk-tyske laget av rutinerte operatører fra Aarsleff på plass ved E18 på Fornebu med strømpeforinger og installasjonsutstyr.

I løpet av seks intense døgn med kontinuerlig drift installerte de til sammen 340 meter med strømpeforing i to store rør under seksfeltsveien forbi Telenor Arena.

Mandag i uke 26 rigget de ned igjen og dro tilbake til Danmark.

Alt som bestilt.

Installasjonslaget fra Aarsleff

Installasjonslaget fra Per Aarsleff A/S. Fra venstre: Peder Dahl-Nielsen, Tue Madsen, Lars Pedersen, Rene Fredriksen, Rene Bischoff

 

Fordel av internasjonalt eierskap

Olimb Rørfornying er leverandør i underentreprisekontrakten med SKANSKA, og har hatt prosjektledelsen i oppdraget på Fornebu.

Normalt ville selskapets egne operatører utført installasjonene, men når tid og mannskap er knapphetsressurser, er det en stor fordel å være eid av Europas største rørfornyingsaktør.

-Ved å få inn et lag av dyktige, europeiske operatører fra vårt danske morselskap til å kjøre denne jobben, kunne vi hjelpe flere kunder totalt sett i en hektisk periode, forteller prosjekt- og anleggsleder i Olimb Rørfornying, Terje Wold.

Strømpeforing som rustbeskyttelse i overvannsrør

Installasjonene på Fornebu er en del av de forberedende arbeidene til byggingen av E102 Fornebukrysset-Strand.

Under E18 ved Telenor Arena er det boret to 170 meter lange hull parallelt gjennom fjellet, som rommer to store stålrør på henholdsvis Ø600 mm og Ø1000 mm. Rørene har som oppgave å lede overvann under veien.

Oppdraget fra SKANSKA til Olimb Rørfornying var å installere strømpeforinger i stålrørene, slik at de er beskyttet mot korrosjon.

Overvannsrør under E18 Fornebu

Bilde fra befaringen: De to 170 meter lange overvannsrørene som går under E18 er henholdsvis 600 og 1000 mm i diameter.

 

Glassfiberarmert strømpe herdet med vann

Strømpeforingen som ble valgt i dette prosjektet var av glassfiberarmert filt, som har den riktige kombinasjonen av ekstra styrke og fleksibilitet til å takle retningsendringer i rørene.

Vann ble brukt til både innvrenging av foringene (trykk) og utherding (varme).

Strømpen blir fylt med vann fra et tårn ved installasjonspunktet. Når strømpen er vrengt inn i eksisterende avløpsledning, opprettholdes vanntrykket og strømpen blir herdet ved sirkulasjon av varmt vann.

Her kan du se en animasjon av utherding med vannkjøring >>

Unik tilgang på erfaring og ekspertise

Vannkjøring er ikke den mest brukte utherdingsmetoden i strømperenovering, men det håndplukkede installasjonslaget fra Aarsleff har solid kompetanse på metoden.

Prosjektleder Terje Wold, som selv har nesten 30 års erfaring med rørfornying, var aldri i tvil om at jobben på Fornebu var i de beste hender.

– Rørfornying er et smalt fagfelt og en relativt liten bransje, og det er vanskelig å finne mannskap med erfaring. Det at vi har tilgang på fagekspertise og kompetent personell fra Aarsleff når vi trenger det, er en unik mulighet som følge av at vi har den eieren vi nå har. Ikke minst er det en trygghet for både oss og kundene våre, sier Wold.

LES OGSÅ: Blir heleid av danske Per Aarsleff AS