Blir heleid av danske Per Aarsleff AS etter fem fantastiske år med samlet resultat på over 250 millioner

Olimb Rørfornying AS er heleid av danske Per Aarsleff AS fra 1. januar 2022

Danske Per Aarsleff AS kjøpte 51 prosent av aksjene i Olimb Rørfornying i 2017. De har nå benyttet seg av opsjon til å kjøpe resterende 49 prosent, og er 100 prosent eier av selskapet fra 1. januar 2022.

Pressemelding 30.03.2022

I 2012 ble Olimb delt opp i to selvstendige enheter; Olimb Rørfornying AS og Olimb Anlegg AS. Familien Olimb var fremdeles eiere, men fortsatte kun i driften av Olimb Anlegg. Olimb Rørfornying ble drevet videre uten familiens ledelse, og i 2017 ble aksjemajoriteten solgt til Per Aarsleff AS.

Eventyrlig utvikling

Olimb Rørfornying har hatt en enorm utvikling som selvstendig enhet. Spesielt de siste fem årene, som har gitt et fantastisk samlet resultat på over 250 millioner kroner.

Utviklingen og salget av Olimb Rørfornying har åpenbart vært et økonomisk eventyr. Rekken av kunnskapsrike og hardt arbeidende ansatte som fortjener takk, er lang.

I tillegg til resultatene for de siste fem årene, har omsetningsveksten vært på over 70 prosent, til tross for to år med pandemi. Siste regnskapsår alene hadde selskapet en omsetning på 342 millioner, med et resultat før skatt på 64 millioner kroner.

De siste fem års resultater er i sum tilsvarende selskapets foregående 60 år.

Olimb Rørfornying og Olimb Anlegg er to uavhengige bedrifter, med ulike eiere

Når Per Aarsleff AS nå har overtatt 100 % av aksjene i Olimb Rørfornying AS, avsluttes også det forretningsmessige forholdet mellom Olimb Rørfornying og Olimb Anlegg. Disse er nå to helt selvstendige selskaper. Aktivitetsforskjellen er godt beskrevet i selskapsnavnene.

Olimb Anlegg fortsetter som et familieeid selskap, mens Olimb Rørfornying AS er en del av Per Aarsleff-konsernets aktivitet i Norge, sammen med Sør-Norsk Boring AS, Steg Entreprenør AS og Banedrift AS.

Solid internasjonal eier trygger fremtiden for ansatte i Olimb Rørfornying

Per Aarsleff Holding AS er en stor, industriell eier med entrepriseomsetning på cirka 20 milliarder norske kroner innen bygg, anlegg og infrastruktur.

I segmentet rørfornying er Per Aarsleff den største produsenten og installatøren i Europa. Olimb Rørfornying AS utgjør 10 % av konsernets omsetning på dette området.

Per Aarsleff har ambisjoner om økt satsning og betydelig vekst i Norge i årene som kommer. God drift, god økonomi og gode eiere trygger fremtiden for de ansatte i Olimb Rørfornying.

Gode betingelser for videre utvikling

– Dette er et eierskap som sikrer Olimb Rørfornying gode innkjøpsbetingelser i det internasjonale markedet, samt sikker tilgang på de beste metoder som utvikles, sier daglig leder i Olimb Rørfornying, Roar Haugland.

Dette var viktige forhold også i 2017, som gjorde at den administrative ledelsen i Olimb Rørfornying da kontaktet Per Aarsleff. Som konsekvens av dette, ble salget av Olimb Rørfornying en realitet.

– Olimb Rørfornying AS består i dag av både veletablert og ny kompetanse. Begge deler skal bidra til å bygge selskapet videre til en industrialisert aktør for fremtiden. Samtidig skal vi være gjenkjennelige i våre verdier, og ta vare på de etablerte, gode relasjonene vi har i vår bransje, forsikrer Roar Haugland.

Kontaktperson

Roar Haugland, daglig leder, Olimb Rørfornying AS
Roar Haugland
Daglig leder, Olimb Rørfornying AS