Nytt gratis webinar om rørfornying

Olimb Rørfornying inviterer til et nytt webinar torsdag 1. juli. Denne gang er temaet strømpeforing avløp for «nybegynnere».

Gravefrie metoder bidrar til å få opp fornyelsestakten på vann- og avløpsnettet, men fortsatt er det mange ledningseiere og rådgivere i norske kommuner som har liten eller ingen kunnskap om No-Dig. Det ønsker vi i Olimb å gjøre noe med!

Vår gratis «lærebok» i gravefrie metoder, ABC for en gravefri framtid, har lenge vært en populær kilde til informasjon og en god totaloversikt over løsninger som finnes innen NoDig-faget.

I mars i år startet vi opp med korte, gratis tema-webinarer i egen regi. Det første webinaret, som handlet om fornyelse av vannledninger, hadde nær 150 registrerte deltakere. Det bekrefter at interessen ønsket om mer kunnskap er der, helt klart!

Webinar om strømperenovering

Torsdag 1. juli klokken 10 har vi satt opp et nytt webinar etter samme mal som sist: Cirka 30 minutter presentasjon av tema etterfulgt av spørsmål og svar. 

Denne gangen skal produkt- og salgssjef Svein Rune Myhre gi en innføring i strømperenovering, som er den mest brukte metoden i rørfornying. Metoden gjør det mulig å rehabilitere avløpsledninger 100 % gravefritt. 

Webinaret er først og fremst beregnet på ledningseiere, rådgivere og studenter som ikke har så mye kunnskap om metoden fra før.

Det koster ingenting å være med. Når du registrerer deg på får du tilgang til opptak av webinaret i etterkant, slik at du kan få det med deg også hvis det ikke passer å delta på live-sendingen.

Her kan du se våre gjennomførte webinarer i opptak og registrere deg hvis du vil ha varsling når vi setter opp nye temaer.