Inviterer til å se ledningsfornyelse med tettilsluttet rør på Nøtterøy

Onsdag 16. mars kan VA-interesserte møte opp og se ledningsfornyelse med tettilsluttet PE-rør langs Smidsrødveien (FV 309) på Nøtterøy i Færder kommune.

Olimb Rørfornying AS er underentreprenør for FON Anlegg AS i et prosjekt hvor Færder kommune skal rehabilitere en trykkledning (pumpeledning) Ø300mm med NoDig-metoden tettilsluttet rør.

I den forbindelse inviterer selskapene til en befaring på anleggsstedet onsdag 16. mars fra klokken 10.30. Her kan du melde deg på.

Mye brukt metode på vannledninger

Tettilsluttet rør er en fleksibel og velutprøvd rørfornyingsmetode som er mye brukt i rehabilitering av vannledninger (Ø100 til Ø400). Metoden er også godt egnet til å rehabilitere andre typer rør som skal tåle trykk og store påkjenninger, som i dette prosjektet i Færder.

Se animasjon av metoden tettilsluttet rør

Sammenlignet med andre inntrekkingsmetoder krever tettilsluttet rør liten størrelse på trekkegrop. Dette gjør metoden svært godt egnet i prosjekter hvor det er et mål å redusere graving til et minimum.

Utfordrende grunnforhold

Den 420 meter lange trykkledningen (pumpledningen) langs Smidsrødveien er et Ø300mm asbestsementrør fra 1975.

Den opprinnelige planen var å grave, men på grunn av utfordrende grunnforhold ble det besluttet å rehabilitere eksisterende ledning med tettilsluttet PE-rør.

PE-røret som skal trekkes inn i den eksisterende ledningen er av type Compact Pipe, og installasjonen skjer i to strekk.

God innføring i prosjekt og metode

Når befaringen finner sted onsdag 16. mars, skal det første strekket etter planen være ferdig installert, og strekk nummer to er trukket inn og gjort klar for utsteaming (utfolding av røret ved hjelp av damp og trykk).

Deltakerne på befaringen vil få en god innføring i både prosjektet og metoden.

Gå til påmeldingssiden >>

 

Kontaktperson

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA