En julegave som skaper varige endringer

Vi bidrar til å skape endringer endringer gjennom SOS barnebyer.

Barna er verdens problemløsere. Derfor støtter vi arbeidet til SOS-barnebyer.

Når vi også i år velger å gi vår bedriftsjulegave til SOS-barnebyer, er det fordi vi ser på det som en investering i neste generasjon. Vi tror at alle barn har potensialet til å bli noe stort, og utrette noe stort. Men ingen barn klarer seg alene.

SOS-barnebyer er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon. SOS-barnebyers hovedoppgave er å jobbe for at alle barn får vokse opp i en omsorgsfull familie, både internasjonalt og i Norge.

Med vår julegave på 50.000 kroner er vi med på å skape varige endringer både for det enkelte barnet og samfunnet det er en del av. Vi gir noen av fremtidens problemløsere muligheten til å tro på seg selv, til å drømme, til å sette seg mål.

Slik kan bedrifter hjelpe