Video Olimb Rørfornying

Installasjon av tettilsluttet rør

Installasjon av tettilsluttet rør

Her skal det stå en liten forklaring om videoen. Her skal det stå en liten forklaring om videoen. Her skal det stå en liten forklaring om videoen.

Installasjon av srømpeforing med steam-herding

Installasjon av strømpeforing med steam-herding

En strømpeforing blir ført inn i eksisterende rør som er renset og klargjort. Innføringen skjer ved hjelp av trykktank («kule») og utherdingen skjer med varm damp (steam).

Installasjon av strømpeforing med vann

Installasjon av strømpeforing med bruk av vann

Ved hjelp av et innføringstårn benyttes vann både til både innvrenging av strømpeforingen (trykk) og herding (varme). Vanntrykket opprettholdes etter innvrenging og strømpen herdes ved sirkulasjon av varmt vann.

Installasjon av tettilsluttet rør

Installasjon av tettilsluttet rør

Her skal det stå en liten forklaring om videoen.

Installasjon av tettilsluttet rør

Installasjon av tettilsluttet rør

Her skal det stå en liten forklaring om videoen. Her skal det stå en liten forklaring om videoen. Her skal det stå en liten forklaring om videoen.

Installasjon av tettilsluttet rør

Installasjon av tettilsluttet rør

Et sammenfoldet PE-rør blir trukket inn i eksisterende ledning fra en kum eller inntrekkingsgrop. Ved hjelp av damp og trykk folder røret seg ut inni det opprinnelige røret.