Modige ledningseiere gir større verktøykasse

Den store og rikholdige verktøykassa vi i dag kan vise fram innen rørfornying og gravefrie metoder, kan vi i stor grad takke uredde og løsningsorienterte ledningseiere for.
Av Irene Fossen 15. januar 2019
Svein Rune Myhre viser fram Olimbs verktøykasse på

Bildet: Olimb viser fram hele verktøykassa på Hallingtreff 2019. Svein Rune Myhre forteller at mange av «verktøyene» har blitt utviklet i samspill med ledningseiere.

Nesten 300 deltakere har funnet veien til årets Hallingtreff på Geilo, nummer 22 i rekken, som går av stabelen 14. – 16. januar. Arrangører er Hallingplast AS, Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT.

På dette tradisjonsrike fagtreffet møtes aktører i norsk og nordisk vannbransje for å diskutere utfordringer og utveksle idéer og erfaringer. Hele verdikjeden er representert: Produsenter, grossister, entreprenører, rådgivere og ledningseiere.

Samspill mellom aktører gir innovasjon

Det er mange gode og viktige grunner til å samle hele bransjen. Fornyingsbehovet innen vann og avløp er som kjent større enn farten på fornyelsen, og utvikling av produkter og metoder kan bidra til å øke takten. Det krever imidlertid at de ulike aktørene samarbeider og snakker sammen.

LES OGSÅ: NoDig-konferansen 2018: Ja til mer «dating» i bransjen!

Olimb har som mål å snakke med så mange som mulig i løpet av dagene på Geilo, og diskuterer gjerne nye ideer og løsninger med andre bransjeaktører.

– Når vi stadig finner nye metoder og utvikler enda bedre løsninger på utfordringer i fornyelse av offentlig vann og avløp, er det sjelden vår fortjeneste alene. Forbedringer og innovasjoner skjer ofte som et resultat av godt samspill med fleksible ledningseiere og konsulenter, forteller Svein Rune Myhre, salgssjef i Olimb Rørfornying.

– Vi kan komme med nye idéer, metoder, produkter og verktøy, men vi er helt avhengig av reelle prosjekter og utfordringer som vi kan teste på i praksis. Erfaringer er vår viktigste forutsetning for å utvikle oss selv og fagområdet vårt videre. Heldigvis finnes det modige og løsningsorienterte ledningseiere som lar oss prøve ut det vi utvikler, sier Myhre.

Bedre totalløsninger på kundens utfordringer

Olimb Rørfornying leverer filt- og glassfiberforinger, samt systemer for rehabilitering av vannledninger. Fleksibelt samspill med ledningseiere har gitt mange nye løsninger i prosjekter der det normalt ville vært behov for oppgraving. Innen rørfornying har dette i mange tilfeller bidratt til langt bedre totalløsninger for oppdragsgiver.

-Et eksempel er utfordringen er å komme frem til kum med bil og utstyr når vi skal installere strømpe. Tilkomst kan være vanskelig på grunn av beliggenheten i terrenget eller infrastrukturen rundt. Med erfaringer fra prosjekter hvor ledningseiere har latt oss prøve ut nye ting, har vi blant annet utviklet metoder for å installere strømper i lange strekk gjennom kummer. Lange installasjoner kan i mange tilfeller gi store besparelser for oppdragsgiver, blant annet utgifter til å lage anleggsvei, eller kommunen slipper å belaste abonnenter med inngrep på privat eiendom for å komme til kum. Det er et vinn-vinn på alle måter, sier Svein Rune Myhre.

I verktøykassa til Olimb Rørfornying finnes også et stort utvalg av velutviklede og utprøvde løsninger for rehabilitering av svært dårlige rør, større retningsendringer, dimensjonsoverganger, blind endeavslutning, lange lengder, store dimensjoner vanskelig tilkomst små kummer, dykket ledning, trykkledninger og væskefylte rør.

Olimb Anlegg har en tilsvarende stor og rikholdig verktøykasse for etablering av nye rør med gravefrie metoder.

Kvalitet alltid viktigst

– Til syvende og sist er det ledningseier som må svare for beslutningene som tar i et prosjekt. Når vi får grønt lys for å prøve ut alternative metoder som ikke er nedfelt i prosjektbeskrivelsen, er det en tillitserklæring fra vår oppdragsgiver. Det er en tillit vi selvsagt ikke tar lett på. I den ligger vår viktigste forutsetning for at vi kan utvikle rørfornying og gravefrie metoder videre. Derfor går vi aldri på kompromiss med kvaliteten på sluttresultatet i vår utvikling. Det kan våre oppdragsgivere være helt trygge på, forsikrer Myhre.

LAST NED GRATIS: ABC for gravefri framtid – bestillerhåndbok NoDig