PROSJEKTER

Strømperenovering under demning

Om prosjektet

Under anlegget til Svartediket vannverk i Bergen ligger tre overvannsledninger, hvorav den ene befinner seg under selve demningsveggen. Med smarte installasjonsteknikker utført av erfarne operatører fra Olimb Rørfornying lot det seg gjøre å rehabilitere ledningene med strømpeforing – helt uten graving og de ødeleggelser det ville medført på anlegget.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført som UE for Fyllingen Maskin i februar 2020. Ledningseier Bergen Kommune.
  • Strømperenovering av tre overvannsledninger Ø 225 mm under og inntil demningen i Svartediket vannforsyningsanlegg
  • Utfordrende tilkomst til ledning under demningen ble løst med lang innføringsstrømpe
  • Installasjoner av foringer med «blind ende» via kummer til kulvert under bakken
  • Oppdrag utført i samarbeid med Unimark og Norva24 Birkeland

Om metoden

Innenfra og ut med lang innføringsstrømpe

En overvannsledning som går innenfra demningen og ut hadde en kollaps under selve demningsveggen. Olimb har tidligere vært inne og frest opp bruddet, for videre å sikre det med en punktreparasjon (lapp) slik at røret holdt seg bra frem til installasjon av foring.

For å komme til i røret, som ligger 7-8 meter under demningen, ble det benyttet en nesten 30 meter lang «forvrenging» på strømpeforingen. Installasjonen ble gjort innenfra og ut for å slippe damp og lukt inne i anlegget.

Strømperenovering under demning

Foto: Rune Svendsen, Olimb Rørfornying AS

Svartediksdemningen. Foto Helge Skodvin

Svartediket er en kunstig innsjø i dalføret mellom Ulriken og Fløyen i Bergen kommune. Innsjøen er en del av Bergens drikkevannsforsyning, og var kilden til Norges første moderne vannverk i 1855. Foto: Helge Skodvin (bilde lånt fra artikkel om Svartediket på nettsidene til Vann- og avløpsetaten Bergen kommune.)

«Blindkjøring» fra kum

For de øvrige to ledningene under anlegget ble det valgt strømpeforing med såkalt «blind ende», som i praksis betyr at vi kan installere strømpeforinger også i rør der det bare er tilkomst i den ene enden. Tilkomst er en vanlig utfordring i rørfornyingsprosjekter, og gjennom mange år med installasjoner har vi utviklet mange smarte teknikker for å komme til i ledninger som ligger vanskelig til.

I dette oppdraget ble strømpeforingen ført ned i ledningen via kum, og endte ut i en steinsatt kulvert under anlegget.

Kulvert under Svartediket

Foto: Rune Svendsen, Olimb Rørfornying AS

Flere prosjekter rørfornying Offentlig VA