Om Olimb

Olimb kan se tilbake på 60 år med en rivende utvikling. Her får du et innblikk i noen av våre historiske merkesteiner.

Starten:
Ville til Amerika, – ble entreprenør i Råde

Kristian Olimb hadde en drøm om å følge etter sin eldste bror til Amerika. Billett med Den norske Amerikalinje var bestilt, men det var mor som tok seg den frihet å åpne konvolutten. Da kom tårene i stua på Hadeland. Skulle hun miste nok en sønn? Eldstebroren Halvor hadde reist over i 1949 og Kristian ble lokket av brorens rapporter. Mors tårer og løfte om støtte til å starte for seg selv fikk Kristian til å endre kurs. Han ble i Norge, men har gjennom et langt liv likevel opplevd Amerika en rekke ganger. Det var her han hentet både ideer og utstyr til det som skulle bli et spennende liv i entreprenør-bransjen. Sammen med bror Kaare dannet han et kompaniskap hjemme på Lunner. Transportable pukkverk var forretningsidèen. Oppdrag kom også fra Lunner Almenning. Rød Forsøksgård i Råde ble drevet av Felleskjøpet, og her var det stort behov for oppgradering av veier. Dermed var driften godt i gang.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Kristian Olimb så bare muligheter da han startet opp som anleggsentreprenør i 1957.

Det første 10-året

Broren Kaare utdannet seg til økonom og hadde ikke samme dristige sinnelag som bror Kristian. Dermed ble de enig om å skille lag, og Kristian Olimb etablerte sitt eget firma i 1957. Fram mot 1960 ble det mest skogsbilveier, fjellsprengning og anleggsvirksomhet. Firmaet oppnådde en omsetning på 300.000 det første hele driftsåret. Starten var trang og vanskelig. De transportable pukkverkene ble solgt, og Kristian ville satse hundre prosent på anleggsvirksomhet med konvensjonell graving. Så kom tragedien: Firmaets eneste bulldozer brant opp i 1958. Ved en feiltagelse var den ikke forsikret. Den dagen sto Kristian med tårer i øynene og to svidde hender. Men han visste råd: Han fikk ”audiens” hos banksjefen i den største banken i Fredrikstad for å be om lån til nyinvesteringer.

Banksjefen nølte, for entreprenør-tittelen var ikke noe ”gullkantet papir” som han uttrykte det. Likevel ble det lån og bulldozeren ble bygget opp fra asken. På slutten av 50-tallet var det klart for storstilt kommunal utbygging av vann- og avløpsnettet. Kristian Olimb var klar for oppdrag.

Den første store entreprisen fikk Kristian Olimb AS i 1962 da han vant anbudet på ledningsarbeider for Fredrikstad og Omegn Vannverk. I 1967 var det klart for overføringsledninger med forspendte betongrør fra Onsøy til Fredrikstad, inklusiv bygging av en pumpestasjon i Ålekilen. 800 mm betongrør var krevende å transportere og legge, og utstyr måtte kjøpes inn. Men firmaet fikk fotfeste i en spennende anleggstid. I skarp konkurranse med stor-entreprenørene Selmer og Veidekke vant Kristian Olimb AS anbudet på byggingen av fellesvannverket for Moss og Rygge. En kjempekontrakt på 7,3 millioner kroner. Bare i spuntearbeider var det lagt inn en million. Kristian Olimb tilbød seg å gå ned til 700.000 kroner for denne delen av arbeidet, mot at han selv sto ansvarlig for denne delen av oppdraget. Det ble en god handel. Materialkostnadene for spuntingen kom på 20.000 kroner, og fortjenesten ble dermed meget akseptabel. Kristian Olimb trekker selv fram ferdigstillelsen av dette prosjektet som et av høydepunktene i sin karriere. Under en tilstelning på Refsnes Gods i Moss fikk firmaet mye skryt for en stor jobb, utført til rett tid og avtalt pris.
Dette oppdraget førte til en fordobling av omsetningen i firmaet. Avstanden til nabokommunen Vestby var ikke lang, og Kristian Olimb fikk også oppdrag med legging av 20.000 meter ledningsnett og bygging av 2 vanntårn i kommunen, et prosjekt som ble priset til 6,5 millioner kroner.

Ny vannledning
Framføring av vannledning fra Sarpsborg til Skjeberg i 1969 skulle bli en av de mest krevende utfordringer i firmaets historie fram til da. Østfoldbanen ved Hafslund skulle krysses under tre spor uten at togtrafikken skulle forsinkes. Rør skulle festes under Sarpebrua med fossen dundrende rett under. For første gang ble teleskopiske rør benyttet i Norge. De største rørene på 800 mm. Rørene ble presset fram hydraulisk, mens arbeidere lå flate inne i rørene og skjøv masse ut. Primitivt, farlig og tidkrevende, – og den siste jobben uten en effektiv boremaskin. Turen gikk til USA der firmaet Koering hadde utviklet en maskin som boret i løsmasser. Den maskinen kom til Råde i 1970, og bak Kristian Olimbs rygg ble det hevdet at nå var mannen gått fra forstanden. Dette måtte bli slutten, men tvert imot ble det en ny start.

1970-årene

I 1974 anskaffet Kristian Olimb AS seg også en stigort-maskin for boring av tunneler i fjell. Firmaet lanserte nå både horisontal og vertikal grovhullsboring i fjell som nytt spesialområde. Metoden eliminerte sprengning og reduserte byggearbeidene betydelig. Det ble også utviklet et eget kontrollsystem som gjorde det mulig å følge eventuelle avvik ved horisontale boringer over 200 meter. For å få enda flere ben å stå på begynte firmaet også med såling av hjulspor på asfalterte veier. Asfaltvarming var en helt ny metode i Norge, og Kristian Olimb sørget for at markedet fikk en rimelig og god løsning på fornyelse av veidekket. I stedet for å asfaltere heie veibanens bredde mente Kristian Olimb det var tilstrekkelig med sporfyllinger. Den dag i dag går disse maskinene på veier i Skandinavia, men oppdrags-mengden varierer.

Kristian Olimb sammen med Brian Chandler og sin første avdelingsleder for Insituform, Thomas Brinch.
Kristian Olimb sammen med Brian Chandler og sin første avdelingsleder for Insituform, Thomas Brinch.

Insituform til Norge 

Ei hvit strømpe som kunne vætes ut og erstatte solide rør, var det mulig? Skepsisen til den såkalte Insituform-foringen var til å ta og føle på da Kristian Olimb lanserte produktet i Norge i 1976. Insituform-grunnleggeren Brian Chandler hadde fått ideen under en forretningslunch med styrelederen i London Vannverk. Det hadde oppstått en lekkasje utenfor statsministerboligen, og Chandler fikk i oppdrag å få slutt på lekkasjen uten å grave opp hele gata. Det ble graving utenfor Downing Street nr. 10, men med støtte fra London Vannverk utviklet han foringen i løpet av 3 år. Salg av lisens var en måte for Chandler og hans samarbeids-partnere å overleve på, og Kristian Olimb fikk lisensen fordi Veidekke AS aldri klarte å bestemme seg. Kristian Olimb tok kontakt med Oslo kommune for å prøve ut foringen, og i 1977 ble en strekning i Ragna Nilsens vei rehabilitert med Insituform. Eventyret var i gang.

Insituform-foringen var genial, sier Kristian Olimb i dag. Men han legger også til at utstyr for å gjennomføre jobben med rehabilitering var mangelfull. Derfor gikk Kristian Olimb i gang med nettopp å utvikle materiell, og med sine oppfinnelser har Kristian Olimb vært med å utvikle produktet til glede for entreprenører over hele verden. 30 år etter at Insituform ble lansert i Norge er fortsatt skepsisen tilstede i enkelte kommuner, – men prøver fra de første oppdragene viser at foringen holder mål, og Insituform er et kvalitetsprodukt som holder det den lover, mener medarbeiderne som i dag arbeider med rehabilitering hos Kristian Olimb AS. Det hører også med til historien at Kristian Olimb AS satset både på det finske og det sovjetiske markedet på 80-tallet, men å drive god forretning i land der språk-barrieren var stor ble aldri den store suksessen, og de østlige markedene ble raskt kuttet ut. I stedet satset Kristian Olimb AS på å overbevise flest mulig lednings-eiere om at konvensjonell graving kunne reduseres i betydelig grad. Det var svært viktig både for produktet og for Kristian Olimb AS at Oslo kommune sa ja til første oppdrag, og at flere oppdrag skulle komme. Igjen viste Oslo at de var ledende i landet. Snart fulgte nabo-kommunen Bærum etter, og betydelige Insituform-oppdrag ble det også i forbindelse med den store Mjøsaksjonen. Metoden var rask og enkel, men ikke alle lot seg overtale. Det var tryggere med en grave-maskin og noen grøftekæller i mange kommuner, og slik er det dessverre fortsatt i noen få steder.

1980-årene

Nedtur og problemer
Boring av sjakter ved Ulla-Førre anlegget ligger fortsatt som en mørk skygge over Kristian Olimb AS. I dag innrømmer grunnleggeren at firmaet tok på seg en oppgave uten å gjøre gode nok forberedelser. Flere viktige elementer ble feil-vurdert. Firmaet mente de hadde god kompetanse på hvordan en sjakt kunne bores nedenfra. Dimensjon av borestreng og opplagring av roterende stabilisatorer huskes fortsatt godt av flere i firmaet. Kostbare borekroner ble en forbruksvare i langt større omfang enn man hadde kalkulert med. Fjellet var bokstavelig talt steinhardt, og dermed gikk Kristian Olimb AS på en økonomisk smell. Det ble en lærepenge for livet, men firmaet maktet med et nødskrik å ri av stormen. I 1983 startet Kristian Olimb også opp med sementforing av eldre støpejernsrør. Denne formen for rehabilitering ble det imidlertid aldri noen stor interesse for, og metoden ble avviklet.

Fra monopol til samarbeid
På slutten av 80-tallet var Kristian Olimb AS et kjent navn i entreprenør-bransjen over hele landet, og Kristian Olimb innså at samarbeid var nøkkelen til fortsatt vekst. Kringkastingsmonopolet var brutt, og Kristian Olimb innså at monopol på metoder og produkter ikke tjente verken hans eget firma, hans kunder eller VA-bransjen. Dersom rehabilitering uten graving skulle skyte fart måtte flere i bransjen samarbeide både om produktutvikling og markedsføring. Annonsering var kostbart på 80-tallet, og Kristian Olimb var ikke mannen som kastet penger ut av vinduet på annonser. Regningen på en helsides annonse i Teknisk Ukeblad var like høy som å gi ut et eget informasjonsblad. Dermed så Rehab-Nytt dagens lys i 1988. Bladet skulle være et reportasjeblad der alle landets tekniske sjefer, ledere i tekniske hovedutvalg og andre interesserte kunne følge med i det som skjedde innenfor rehabilitering og rørfornying. Odd Borgestrand ble hentet inn som journalist, og frilanseren har i 30 år blitt sendt landet rundt for å rapportere fra prosjekter og kommuner. SAMARBEID Kristian Olimb knyttet til seg Flagstad Rehab AS på Løten som det første samarbeidsfirmaet som fikk oppdrag med rehabilitering. Senere kom Fuglestad AS på Nærbø, Romsdal Rørinspeksjon AS i Molde, Vitek AS i Bergen, Rørinspeksjon AS i Tromsø og K. Lund AS i Trondheim. Tre av disse firmaene er i dag med i Rørinspeksjon Norge, som formelt ble dannet i 2001.

1990-årene

Industrioppdrag
I tillegg til en rekke offentlige oppdrag satset Kristian Olimb AS på 90-tallet også på å skaffe seg oppdrag innenfor industrien. Norsk Hydro ble en viktig oppdragsgiver med store rehabiliteringsoppdrag. Med blind-shots, der det ikke er mulig å komme til i begge ender av et rør, fikk man opparbeidet seg spesialkompetanse som få andre selskaper maktet å utføre. Rehabilitering av ballast-manifolen på Statfjord B var et dristig stykke arbeid som Kristian Olimb AS gjennomførte på en god måte.

Statoil valgte Insituform for rehabilitering av gassbehandlingsanlegget på Kårstø i 2001.
Statoil valgte Insituform for rehabilitering av gassbehandlingsanlegget på Kårstø i 2001.

Statoil valgte også Insituform for rehabilitering av gassbehandlingsanlegget på Kårstø i 2001. I jubileumsåret 2007 var Kristian Olimb AS igjen klar for nye oppdrag innen offshore. Mange oppdrag ble det også for Borregaard i Sarpsborg. Utfordringene kom også fra Nordsjøen. Veslefrikk B-plattformen trengte sikring av lekkasjer i sine rørsystemer. Det samme gjaldt Gullfaks C og Statfjord B. Statoil var en spennende og krevende samarbeidspartner. Det blir aldri noen rutine å utføre rehabiliteringer på en plattform, slo arbeidsformann Rolf Dalby fast i 1993. Med blindshots, der det ikke er mulig å komme til i begge ender av et rør, fikk man opparbeidet seg spesialkompetanse som få andre selskaper maktet å utføre. Rehabilitering av ballast-manifolen på Statfjord B var et dristig stykke arbeid som Kristian Olimb AS gjennomførte på en god måte. Statoil valgte også Insituform for rehabilitering av gassbehandlings-anlegget på Kårstø i 2001.

Vannledninger
Gjennom hele 90-tallet har vannlednings-problematikken vært en gjenganger. Enorme lekkasjer og ledningsbrudd er fortsatt en stor utfordring for kommuner og private vannverk. Kristian Olimb AS var først i Norge med det danske Wawin-produktet Compact Pipe. Endelig var det et produkt som kunne brukes til rehabilitering av vannledninger, gass og industriledninger. Rørstrekk opp til 700 meter kunne rehabiliteres med denne PE-ledningen.

Det har hele tiden vært en selvfølge at Kristian Olimb AS skulle har topp utstyr for inspeksjon av hovedledninger og stikkledninger, enten det dreier seg om vann eller avløp. Moderne inspeksjonsbiler med alt nødvendig utstyr har vært nødvendig og viktig, og i 2004 ble også det første satelittkameraet for inspeksjon av stikkledninger direkte fra hovedledning kjøpt inn.

2000-tallet
I 2005 lanserer Olimb produktet Oliner for belegging av rør i boliger og borettslag. I dag utgjør  innvendig rørfornying en betydelig del av omsetningen. Olimb ble første selskap i Norge med Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk for produkter og metoder for rørfornying inne i bygninger. Nå utfører selskapet rørfornying av alle rør – fra taksluk og vanlige sluk, fra WC og kjøkken, ut til vertikal stamme/taknedløp, ned til rør under hus og stikkledning ut til offentlig anlegg så vel som det i offentlige anlegg. Vi utfører mer enn 12.000 installasjoner i året, alt med egne ansatte. Vi har godkjente og tilpassede produkter for de ulike rør avhengig av tilstand og krav for nytt rør.

bilder-093

 

D.W.Lineren lanseres
D.W.Lineren lanseres

I 2012 ble Olimbs egen D.W.Liner lansert i markedet. Utvikling av en armert foring til rørfornying av offentlige drikkevannsledninger, uten oppgraving, har vært en visjon og en drøm i VA-bransjen i en årrekke.  Dette systemet er nå tatt i bruk.
Med en enkel og gravefri fornyingsmetode uten oppgraving av anboringer og trekkegroper, kan fornyelsestakten på ledningsnettet økes og vi oppnår en vesentlig lekkasjereduksjon i løpet av relativt kort tid. Senere påkobling til ledningen kan utføres av rørlegger uten bruk av spesialverktøy/deler. Dette medfører minimale inngrep og livet kan gå som normalt i et boligfelt eller ved trafikkerte veier.

Styrt boring under Gaula i Melhus kommune
Styrt boring under Gaula i Melhus kommune

Styrt boring
Kristian Olimb AS var tidlig ute med metoden styrt boring i Norge. Systemet med den selvgående boreriggen med en spesialkonstruert sonde som sender elektro-magnetiske signaler til en bærbar mottaker høres komplisert ut, men det fungerer. Styrt boring er den komplette løsning som sparer miljø, tid og penger, mente daglig leder Tor-Erik Olimb da han gikk til innkjøp av den amerikanske Vermeer-maskinen med en trekk-kraft på 10 tonn i 1996. Fire år senere kom en tung tysker til landet av typen Prime Drilling. Den hadde en trekk-kraft på hele 60 tonn og er fortsatt Nordens største borerigg for styrt boring i løsmasser. Kristian Olimb AS dekket med disse to maskinene de fleste behov innen styrt boring, men har nå utvidet med en mellomstor borerigg for å utnytte kapasitet og marked i enda større grad. Styrt boring er en god økonomisk løsning for boring under vann, for avløp og kabel. Med de aktuelle boreriggene kan det utføres boring fra 75 til 800 mm, og med en borelengde på inntil 1000 meter. Drammen var tidlig ute med boring under Drammens-elva i forbindelse med sin saneringsplan. Senere er en rekke oppdrag utført på Østlandet, blant annet på Oslo Lufthavn Gardermoen, i Skedsmo, Sarpsborg og to større oppdrag i Fredrikstad.

Neofit og O-liner
I en helt annen ende av dimensjonsskalaen var Kristian Olimb AS også tidlig ute med produktet Neofit. En tynn plast-strømpe som kan fornye ledninger for vannbåren varme og vannledninger i små dimensjoner fra 12 til 45 mm. Dette er imidlertid et produkt som i dag ikke benyttes i stor grad.
Oliner System AS ble etablert i 2007 og fusjonert inn i Olimb fra årsskiftet2011. På få år ble selskapet den største aktøren på innvendig rørfornying. Omsetningen har økt hvert eneste år, og ledelsen i firmaet er godt fornøyd med utviklingen.

Brødrene Tor-Erik og Øystein Olimb viderefører firmaet etter sin far
Brødrene Tor-Erik og Øystein Olimb viderefører firmaet etter sin far

Ny generasjon overtar
Brødrene Tor-Erik og Øystein Olimb overtok firmaet 1.januar 2008.Med en eierandel på 94 prosent løste de ut sine tre søstre, mens grunnlegger Kristian Olimb beholdt 6 prosent av aksjene
-Dette er som å arve en farsgård, og vi vil gjerne overlevere firmaet i enda bedre stand enn da vi tok over etter vår far, var meldingen fra de da overtakelsen var et faktum.

Midgårdsormen 58
Midtgardsormen i Oslo er det største VA-prosjektet i Norge, og her fikk Olimb spille en sentral rolle i arbeidsfellesskap med danske Østergaard.

Midgardsormen
Kristian Olimb AS i samarbeid med danske Østergaard AS sikret seg i 2010 et av de store delprosjektene under etableringen av Midgrdsormen. Tidenes største norske VA- kontrakt, utlyst av Oslo kommune. Det viktigste oppdraget var etableringen av en mikrotunnell med en samlet lengde på 1800 meter. Det var første gang denne type mikrotunnelering med laserstyring ble gjennomført i Norge. Systemet har en pinlig god nøyaktighet for å kunne styre tunnelen etter den prosjekterte traseen. Selve tunnelleringsmetoden er et godt og miljøvennlig alternativ til tradisjonell rørlegging. Midgardsormen strekker seg fra Kuba på Grünerløkka, nedover Akerselva til Grønland via Bjørvika til Gamlebyen og derfra til Bekkelaget renseanlegg. Delprosjekt B ble ferdigstilt i henhold til kontrakt i 2013, og samarbeidet mellom Østergaard og Olimb fungerte meget godt. I etterkant har Olimb satset videre på tunellering som et av sine tilbud til markedet.

Olimb Group etableres
Høsten 2011 bestemte Olimb-ledelsen seg for å spisse sin profil og sørge for at firmaet er best mulig rustet for solide resultater de neste årene. Både utvendig og innvendig rørfornying ble samlet under en felles ledelse. Olimb Offshore, Olimb Rørfornying og Oliner System ble selvstendige aksjeselskaper under et nytt selskap som fikk navnet Olimb Group med Carl Christian Sibbern som leder.
Eiendom- og anleggsvirksomheten ble lagt utenfor Olimb-gruppen. Tor-Erik Olimb blir arbeidende styreformann for hele konsernet. Oliner System-navnet ble beholdt i utenlandske markeder, der selskapet allerede har etablert seg i Sverige, Island, Nederland og Canada.  er etablert.
Olimb etablerte også egne rørfornyingsselskaper i Trondheim og Stavanger, og siste tilskudd er Bergen.

Landets fremste på NoDig
Olimb Group har en klar ambisjon om å være landets ledende rørfornyingsfirma. Markedsandelen på enkelte produkter er i dag meget høy. Samtidig mener vi at konkurranse er sunt. Det viktigste er at konkurrerende firmaer utfører sine oppdrag på en slik måte at NoDig begrepet får et enda sterkere fotfeste både i det offentlige og det private markedet. Vi må helst unngå aktører som tror de kan dette faget, men som etterlater seg uferdige jobber og problemer for de seriøse aktørene.
Dyktige medarbeidere og topp utstyr er vårt viktigste våpen i kampen om oppdragene. Vi skal ikke være et lavpris-selskap med de forenklede løsningene. Vi skal til enhver tid kunne måles på det vi leverer, både av arbeidsinnsats og materialer. Vi skal fortsatt bygge sterkt partnerskap med lokale aktører innen rørfornying. I dette partnerskapet skal vi stille strenge krav til hverandre, og sammen fornye de enorme verdiene som ligger i fornying av vann og avløpsnettet.
Olimb skal være best på rehabilitering av VA- ledninger, styrt boring og andre boremetoder og få et sterkere fotfeste i Nordsjøen.
I alt vi gjør skal vi dessuten bli bevisst på konkurransen i markedet. Vi skal arbeide enda smartere og vi skal hele tiden ligge i forkant med metoder og produkter. Vilje og pågangsmot har alltid preget denne bedriften, – fra første spadetak. 

iso_14001_bw

ISO-sertifisert på miljø og kvalitet
I august 2015 fikk Olimb bekreftelsen på at bedriften holder høy kvalitet både på miljø og ledelse ved å tilfredsstille kravene til ISO sertifikatene 14001 og 09001. Olimb ble sertifisert av Det Norske Veritas GL, noe som gir en ekstra trygghet.   Sertifiseringen skaper først og fremst trygghet for våre kunder. Gjennom denne sertifiseringen beviser vi at vi har kontroll på det vi arbeider med, enten det er dokumentasjon eller det praktiske arbeidet ute i felt.
Styringssystemene i Olimb Group oppfyller nå kravene i ISO 9001 og ISO 14001 for følgende områder.
Rørfornying (nye rør)
Korrosjonsbeskyttelse av rør og rørdeler
Levetidsforlengelse av rør og rørdeler
Rørleggertjenester
Tilstøtende produkter og tjenester innen vann- og avløpssektoren.
Sertifikatet er utstedt til Olimb Group som omfattes av Olimb Offshore, Olimb Rørfornying AS med sine avdelinger i Råde, Trondheim og Rogaland og datterselskapet Oliner System International.
Olimb Anlegg AS omfattes ikke av denne sertifiseringen, men vil arbeide etter nøyaktig de samme kvalitets- og miljøprinsipper som Olimb Group gjennom den KS-ordning de har valgt for sin drift.