Olimb Rørfornying AS har inngått avtale med Oslo VAV om gravefri rehabilitering av 34 steinsatte kummer i Oslo sentrum. Kummene, som er opptil 150 år gamle, må tettes blant annet for å unngå forurensing.

Gamle steinsatte kummer

Oslo kommune var tidlig ute med nedgravd vann- og avløpsnett. Mange rør og kummer som i dag er i full drift, er hundre år eller mer. De fleste av de 34 kummene som skal rehabiliteres i løpet av 2019 i prosjektet «Akerselva Nedre – Steinsatte kummer», er fra 100 til 150 år gamle.

Kummene trenger å tettes, både for innlekking og utlekking. Innlekking betyr større belastning på renseanleggene, mens utlekking kan forårsake forurensing. Det har også vært vesentlig å sikre kummene for driftspersonell.

Små ulemper for trafikken med rask og gravefri metode

Kummene befinner seg i området fra sentrum og opp til Sofienberg, Torshov og St. Hanshaugen. Tre av kummene ligger i Grensen/Stortorvet, hvor det også er trikketrasé.

Siden kummer ofte ligger i veibanen, er det en stor fordel at rehabiliteringen kan utføres raskt og uten oppgraving. Dette er spesielt viktig i sentrumsnære områder med sterk trafikk, som i de aktuelle områdene i Oslo.

Olimb Rørfornying har også tidligere rehabilitert en rekke kummer for Oslo VAV med ulike gravefrie metoder. Oslo VAV har i dette prosjektet valgt den rehabiliteringsmetoden som er raskest i installasjon og gjennomføring; glassfiberstrømpe som herdes med UV-teknologi.

Siden kummer ofte ligger i veibanen, er det en stor fordel at rehabiliteringen kan utføres raskt og uten oppgraving. Foto: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune
Siden kummer ofte ligger i veibanen, er det en stor fordel at rehabiliteringen kan utføres raskt og uten oppgraving. Foto: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

Slik blir kummene rehabilitert

En formsydd glassfiberstrømpe blir senket ned i kummen og blåst opp til den sitter tett mot veggene. Deretter blir den herdet med UV-lys. Fra strømpen er på plass nedi kummen, tar det kun cirka 30 minutter før den er ferdig herdet. Olimbs operatører kan deretter skjære rent i kumbunnen og frese ut åpninger i sidene til gren.

De gamle kummene er trange og smale sammenlignet med kummer av nyere dato. Med strømperenovering blir både stabiliteten og tettheten i kummene sikret, samtidig som strømpeforingen bygger minimalt ut i disse spesielt trange kummene. Bunn og renne i kummen blir renovert i egen prosess med betongprodukter (vanligst) eller glass-/polyesterprodukter. Her kan du se en animasjon av metoden:

Fokus på oppgradering av avløpsnettet i Oslo

Oslo VAV har de siste årene hatt sterkt fokus på fornyelse av avløpsnettet i byen. Med en fornyelsestakt på 1,9 prosent er kommunen langt over gjennomsnittet i Norge.

Kommunen er også opptatt av at fornyelsen skal være til minst mulig ulempe for byens beboere. Totalt er hele 61 kilometer med avløps- og overvannsledninger fornyet de siste tre årene med strømpeforing og andre gravefrie metoder.

Overvannsproblematikk er en viktig grunn til at kummer må være i god stand og ha god hydraulikk. Ikke minst må kummene være tette for å unngå forurensing.

Flere ser viktigheten av å fornye kummer

Salgssjef Svein Rune Myhre i Olimb Rørfornying inspiserer en rehabilitert kum.
Salgssjef Svein Rune Myhre i Olimb Rørfornying inspiserer en rehabilitert kum.

Salgssjef i Olimb Rørfornying AS, Svein-Rune Myhre, forteller at kummer ofte har blitt oversett og nedprioritert i fornyelse av vann- og avløpsnettet, men at stadig flere kommuner – som Oslo – ser verdien og viktigheten av å ha kummer som er tette og fungerer godt.

-Overvannsproblematikk er en viktig grunn til at kummer må være i god stand og ha god hydraulikk. Ikke minst må kummene være tette for å unngå forurensing, sier Svein-Rune Myhre.

-Mange steder i landet har vi felleskummer, der ledninger for vann, spillvann og overvann er i samme kum. Det er ekstra viktig at disse kummene har riktig utforming, slik at det ikke blir oppstuvinger og kloakkstopp med de problemer det kan medføre – som kloakk i overvann, tilbakeslag i hus og, fremfor alt, hygiene mot drikkevann.

Kontrakten har en verdi på 4,9 millioner kroner (eks mva). Tildelingen skjedde etter standard anskaffelsesprosess.

Personvern og bruk av informasjonskapsler

Alle rettigheter Olimb Rørfornying Holding AS
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS