Vest og Aust Agder

 

S├©rmilj├©logo

Sørmiljø er Rørfornying Norges representant i Agderfylkene. Rørfornying Norge har strenge krav til medlemmenes kompetanse innen områdene  rørinspeksjon og rørfornying. Rørfornying Norge benytter Olimb sine anerkjente produkter og metoder.

Nettside: www.sormiljo.no

Alle avdelingene jobber i tett samarbeid med hverandre, alltid med mål om å løse oppdrag på best tenkelig måte. Arbeidslyst og høy kompetanse er derfor to viktige kjerneverdier for oss.
Vi har topp moderne utstyr og spesialbiler, som sikrer at vi raskt og effektivt løser de aller fleste problemer innen rør, tank og grunn døgnet rundt.

Telefon: 38 01 20 00
Epost: rorfornying@sormiljo.no

Postadresse:
PB 5503, 4677 Kristiansand
Besøksadresse:
Holskogveien 83, Kristiansand