Verdens toalettdag 2018: Ikke ta dritt for gitt.

4,5 milliarder mennesker i verden lever uten tilfredsstillende toalett- og sanitærforhold, og i Norge bruker vi do som søppelbøtte. Verdens toalettdag er en påminnelse om at vi ikke må ta dritt for gitt.
Av Irene Fossen 19. november 2018
Verdens toalettdag 2018

Verdens toalettdag har blitt markert den 19. november som offisiell FN-dag siden 2013. Da vedtok FNs generalforsamling resolusjon 67/291, som oppfordrer alle medlemslandene til å satse på utbygging av gode sanitærforhold for sine innbyggere.

Et av delmålene i FN sitt sjette bærekraftsmål er å sikre tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle innen 2030, med særlig vekt på behovene til jenter, kvinner og personer i utsatte situasjoner.

Dessverre tilsier farten på dagens utvikling at dette målet aldri vil bli nådd.

Toaletter betyr trygghet

I dag lever 4,5 milliarder mennesker i verden uten tilfredsstillende toalett- og sanitærforhold. Seksti prosent av verdens befolkning mangler toalett i eget hjem eller bruker løsninger som ikke er forsvarlige med tanke på sikkerhet og sanitære forhold.

Mange steder mangler helt grunnleggende systemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Følgene av dette kan være dramatiske for menneskers helse, verdighet og sikkerhet, spesielt for kvinner og svake grupper i samfunnet.

  • Mer enn 1600 barn dør hver dag av diaré og andre sykdommer som enkelt kan forebygges gjennom bedre sanitære forhold og hygiene.
  • Mangel på toaletter og trygge toalettforhold betyr at faren for seksuelle overgrep øker. Tilgang til toalett i sitt eget hjem reduserer risikoen for overgrep.
  • Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjon. Når skoler installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11 prosent.

Avføring på avveie

Det faktum at nærmere en milliard mennesker i verden må gå på do i det fri, uten noe som helst system for å fange opp eller rense avføringen, betyr at enorme mengder med ekskrementer forurenser jord og vann – som mennesker igjen er avhengige av for å leve.

  • 1,8 milliarder mennesker er avhengige av drikkevannskilder som ikke har noen form for beskyttelse mot smitte fra avføring
  • 900 millioner skolebarn i verden har ikke mulighet til å vaske hendene – den viktigste forutsetningen for å hindre spredning av dødelige sykdommer
  • Globalt blir 80 % av alt avløpsvann ført tilbake til økosystemet uten å bli behandlet eller gjenvunnet

Den onde sirkelen kan bare brytes gjennom å få på plass flere toaletter og sanitærsystemer i verden. Dette er også hovedbudskapet på verdens toalettdag 2018, When Nature Calls.

Visste du at flere mennesker i verden har mobiltelefon enn tilgang på et toalett?

Har do – mangler dovett

Her hjemme på berget er vi så heldige at vi kan ta gode toaletter og avløpssystemer for gitt. Helt siden tidlig 1900-tall har vi hatt vannklosetter i Norge, og etter hvert kom også systemer som renset kloakken før den nådde ut i elver og vann.

I dag er ikke tilgang til toaletter noe problem for oss nordmenn flest. Et reelt problem er derimot at vi bruker toalettet feil. Stadig flere av oss kvitter oss med fett og ulike typer avfall via avløpet. Dette kan føre til tette rør, oversvømmelser, forurensing og plager med rotter. Vi mangler dovett, rett og slett! Her kan du lese mer om hva som skal – og ikke skal – i do.

Vann og avløp på overtid

En annen utfordring her til lands er nettopp det faktum at vi har hatt vann- og avløpssystemer i flere generasjoner allerede, og at rørene slites raskere enn norske kommuner klarer å reparere eller skifte dem. Det er anslått at gamle rør i bakken vil koste så mye som 280 milliarder de neste 20 årene.

LES OGSÅ: 280 milliarder på 23 år – noen må gjøre jobben

I snitt forsvinner så mye som 31 prosent av alt drikkevann gjennom lekkasjer før det når fram til forbrukerne. Lekkasjer fra avløpsledninger medfører dessuten en risiko for forurensning av både miljø og drikkevann.

Kanskje er ikke rent vann og velfungerende avløpssystemer så gitt likevel – selv ikke i Norge.

Det er jo noe å tenke på når vi sitter der, trygt og godt.