Velkommen til jubileumsfeiring

Nå rigges det til for stor jubileumsfeiring i Råde. Fredag blir det fagdag med utstilling, demonstrasjoner, foredrag og hilsener på Bøndenes Hus i Råde. Lørdag er det åpen dag der alle som besøker Råde sentrum får et innblikk i virksomheten til landets største og eldste NoDig-firma. Lørdag er også firmaets pensjonister invitert til egen samling.
Av Odd Borgestrand 17. august 2017

Bildet: Arbeidsformann Erik Rustad (i forgrunnen) sørger for at mye stort og spennende utstyr kommer på plass foran Bøndenes Hus i Råde foran to dagers utstilling og demo av utstyr. Daglig leder Tor-Erik Olimb(bak)  er klar for å lede samlingene sammen med sin bror og medeier Øystein Olimb.

Dermed legger Olimb opp til en solid markering av konsernets 60 års jubileum med store arrangementer henholdsvis fredag 18.august og lørdag 19.august

Faglig dag på fredag
Fredagen vil selskapets kunder og forretningsforbindelser, rådgivere og andre representanter fra offentlige etater og næringsliv delta på en faglig dag med fokus på gravefrie metoder.
Utstillingen åpner allerede kl.09.00
Fredagens program ser slik ut:
Kl.09.00: Utstilling og demoer utendørs Bøndenes Hus, Karlshus, Råde
Kl. 11.00: Velkommen: Tor-Erik og Øystein
Kl. 11.10: Kort hilsen fra ordfører Renè Rafshol
Kl. 11.20: Tidl. Prosjektleder Tom K. Brattberg: Historiske merkesteiner
Kl. 11.45: Lunch
Kl. 12.30:  Oppturer og nedturer gjennom 60 år
Kl.13.00:  Novellen «Piloten» av seniorrådgiver i Cowi, Tom A. Karlsen
Kl. 13.15: Hilsener
Kl. 13.45: Siv.ing Christen Ræstad: Framtidsperspektivene innen VA
Kl. 14.15:  Geotekniker Rolf Lauritzen: Midgardsormen, geotekniske utfordringer
Kl. 14.45: Pause m/kaffe og uformell prat rundt bordene
Kl.16.00: Slutt

invitasjon open dagÅpen dag og pensjonisttreff lørdag
-Selv om vi nå markerer 60 års virksomhet er det mange som fortsatt ikke vet hva vi driver med. Derfor denne åpne dagen, sier daglig leder Tor-Erik Olimb
Hele bygda og regionen er da velkommen til sentrum av Råde. Plassen foran Bøndenes Hus vil bli preget av Olimb-utstyr gjennom 60 år.
Fra Kl. 10.00-13.00 blir det anledning for alle å møte medarbeidere og se demoer av enkelte arbeidssituasjoner.
Fra Kl.12.00 på lørdag arrangeres Pensjonistenes dag med lunch på Bøndenes Hus i Råde, med, Kristian, Tor-Erik og Øystein Olimb som vertskap. Tidligere ansatte som nå er i pensjonistenes rekker er invitert. Også her blir det en hilsen fra ordfører Rene Rafshol, historiske merkesteiner ved Tom Brattberg og intervju med Olimb senior og juniorer om oppturer og nedturer firmaet gjennom 60 år.
Det er gledelig at mannen som startet det hele, Kristian Olimb, i en alder av 89 år fortsatt er svært så oppegående og dermed kan bidra til å gi historiske glimt av oppturer og nedturer sammen med sønnene Tor-Erik og Øystein. De tre har fått i oppgave å fortelle om to store øyeblikk med positive fortegn, men i tillegg også fortelle om «den mørke dagen».

De som er opptatt på lørdag formiddag kan også stikke innom Karlshus på fredagen, da utstillingen er åpen allerede fra kl.09.00, og ordfører Renè Rafshol vil komme med en kort hilsen til jubilanten ved 11-tiden. Deretter blir det en lukket fagdag.