Varm takk fra Kristiansund

-Det er ikke sjelden mannskapene til Olimb Rørfornying får positive tilbakemeldinger på oppdrag som blir utført rundt om i landet, men tilbakemeldingen fra et borettslag i Kristiansund er så spesifikt formulert at det er verd å ta med seg som inspirasjon til egne mannskaper.
Av Odd Borgestrand 30. november 2017

Bildet: Sørsundveien 30-32 borettslag i Kristiansund formidler en stor takk til Olimb Rørfornying for vel utført jobb. (Illustrasjonsfoto)
Det mener avdelingsleder for Olimb Rørfornying i Midt-Norge, Jens Bjørndahl. Han mottok nylig følgende epost fra styreleder Bjørn Olav Kjørsvik Skorstad i Sørsundveien 30-32 Borettslag i Kristiansund:

Formidler en takk
«Sørsundveien 30-32 borettslag i Kristiansund ønsker å formidle en stor takk til Olimb Rørfornying og ikke minst teamet som ledet og gjennomførte rørfornying av alle avløpsrør i borettslaget. Borettslaget hadde innstøpte avløpsrør i ABS-plast i svært dårlig forfatning. Olimb fornyet alle stammer, grenrør og bunnledninger med sin SINTEF-godkjent metode. Rådgivningen og informasjon til styret og beboere i forkant, tidsbruk, kvalitet på utførelse, koordineringen av alle involverte parter, samt kunnskapsformidling og servicenivået hos bas og teamet, er av en slik karakter at rørfornying utført av Olimb Rørfornying er noe jeg varmt kan anbefale til andre boligeiere.»

ABS-rørene er krevende
Olimb Rørfornying var på plass med et produksjonsteam i Kristiansund i oktober-november, og arbeidene ble utført til avtalt tid og pris, bekrefter Bjørndahl.
-Vi skal ikke si at dette var et rent rutineoppdrag for oss. Det er nemlig krevende er å håndtere ABS-plastrør fra 70-tallet. Kvaliteten, eller rettere sagt manglende kvalitet på denne typen, tilsier at rørfornying er helt påkrevet. Vi tror mange borettslag tilknyttet Kristiansund boligbyggelag har fått med seg dette budskapet, sier Jens Bjørndahl.

-Oppdragsmengden for Olimb i Midt-Norge er fortsatt god, og med denne type tilbakemeldinger bør vi vel ruste oss for økt oppdragsmengde fra hele regionen. Samarbeidet med borettslaget i Kristiansund var svært godt, og det er alltid hyggelig å få tilbakemeldinger av denne sorten uoppfordret, sier en godt fornøyd avdelingsleder Bjørndahl.