Vant rammeavtale på rehabilitering og drift av avløpsrør ved NMBU Campus Ås

Foto: ©NMBU

Olimb Rørfornying og Norva24 Øst skal fornye og vedlikeholde avløpsrørene på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås de neste to årene.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har inngått en rammeavtale med Olimb Rørfornying om løpende planlagt og akutt drift og vedlikehold av avløpsledninger ved NMBU Campus Ås.

Rammeavtalen består av to delkontrakter: Renovering av innvendige avløpsledninger med strømpeforinger (cirka 35 %), og løpende drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet med tilhørende kummer og konstruksjoner (cirka 65 %).

Samarbeid med Norva24 Øst

Olimb Rørfornying AS har hovedentreprisen i avtalen og utfører renoveringen i delkontrakt en. Norva24 Øst er valgt som UE på utførelse av drifts- og vedlikeholdstjenestene i del to (spyling, staking, rørinspeksjon, slamsuging med mer).

Avtalen har to års varighet fra oppstart, og verdien er anslått til cirka 850 000 kroner eks mva per år. Den øvre grensen for bruk av avtalen er 4 millioner kroner eks mva.

Stor bygningsmasse fra ulike tider

NMBU Campus Ås har en stor og sammensatt bygningsmasse. Siden det første kullet med elever startet på Den Høiere Landbruksskole i Ås i 1859, har mange bygg blitt reist på skoleområdet.

NMBU Campus Ås har en stor og sammensatt bygningsmasse.©NMBU

Med så mange bygg fra ulike tidsepoker er det naturligvis varierende standard på rørene. Avløpsrørene i flere av bygningene er i dårlig forfatning, og trenger renovering.

LES OGSÅ: Avløpsrør i bygg fra ulike tider – tilstand og utfordringer i dag

De innvendige avløpsrørene er hovedsakelig av støpejern (soil), men bunnledninger av betong og glaserte teglrør forekommer også. Uttrekksledninger, det vil si avløpsrør fra bygning til hovedledning eller stakekum, er for det meste av betong, med noen unntak i form av andre materialer.

Fornyer avløpsrørene uten å pigge eller rive

Strømperenovering er valgt som renoveringsmetode for å unngå å pigge og rive gulv og vegger i bygningene. Alle arbeider skal i utgangspunktet foregå via eksisterende stakepunkter.

Flere av de første bygningene på Campus Ås er i bruk i dag med status som verneverdige. Rehabiliteringsprosjekter i verneverdige bygg må utføres så skånsomt som mulig for å bevare byggets opprinnelige stand. Rørfornying med strømpeforing gjøres uten inngrep eller endringer i bygget, og er derfor en metode som egner seg svært godt i eldre, vernede bygninger.

LES OGSÅ: Fornyet bunnledningene i verneverdig borettslag på Rjukan

– Vet hva vi går til

Olimb Rørfornying har utført flere oppdrag med strømperenovering på NMBU Campus Ås tidligere. Salgssjef rørfornying borettslag og bygg, Frode Berntzen, kan bekrefte at mange av bygningene har dårlige avløpsrør. Nå skal det bli betydelig bedring.

– Vi vet hva vi går til, og vi vet hvordan vi skal løse de ulike utfordringene på NMBUs avløpsnett. Det er derfor vi er valgt som leverandør, og sammen med Norva24 Øst skal vi levere på alle punkter i denne rammeavtalen, og sier Frode Berntzen.

LES OGSÅ: Med en rammeavtale kan Blusuvold borettslag dele opp rørfornyingen etter behov

Kontaktperson

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgs- og markedssjef, Rørfornying Borettslag/bygg