Olimb Rørfornying vant ny rammeavtale om gravefri avløpsrenovering i Porsgrunn

Porsgrunn kommune fortsetter sin satsing på gravefri fornyelse av VA-nettet med Olimb Rørfornying som leverandør på strømperenovering avløp.

Olimb Rørfornying har blitt tildelt ny rammeavtale med Porsgrunn kommune om rørfornying avløp og går med det inn i sin tredje avtaleperiode på rad i kommunen. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med tre andre tilbydere.

Den nye rammeavtalen, som har en varighet på 1 år med opsjon på ytterligere tre år (1+1+1), skal dekke Porsgrunn kommunes behov for strømperenovering av avløp fellesledninger, overvann- og spillvannsledninger, samt renovering av kummer og gjentilkobling av private stikkledninger.

Kontraktssummen er på 6 millioner kroner (første år).

Høy fornyelsestakt med No-Dig

Porsgrunn kommune har cirka 800 km VA-ledninger totalt, med en gjennomsnittsalder rundt 45 år.

I 2020 og de neste to årene fornyer vi cirka to prosent av ledningsnettet. Det hadde vi ikke klart uten å bruke NoDig-metoder.

Stig Hernholm, Porsgrunn kommune

Prosjektleder på Kommunalteknikk, Stig Hernholm, forteller at kommunen tok i bruk gravefrie metoder (No-Dig) allerede midt på 80-tallet, og at det har vært avgjørende for å holde tritt med vedlikeholdsetterslepet på det kommunale ledningsnettet.

– I 2020 og de neste to årene fornyer vi cirka to prosent av ledningsnettet. Det hadde vi ikke klart uten å bruke NoDig-metoder.

To prosent ledningsfornyelse er langt over gjennomsnittet for norske kommuner (rundt 0,7 prosent), og muligens en av de høyeste fornyelsesgradene i landet.

For å nå sine ambisiøse mål benytter kommunen flere ulike NoDig-metoder, og gjerne i kombinasjon med hverandre i samme prosjekt. I hovedsak er det snakk om utblokking og inntrekking på vann, og strømperenovering på avløp.

Olimb Rørfornying strømperenoverer omtrent 3,5 kilometer med avløpsledninger i Porsgrunn i løpet av 2020. Foto: Porsgrunn kommune.
Utblokking vannledninger i Porsgrunn kommune
Porsgrunn kommune bruker også utblokking og inntrekking i fornyelse av ledningsnettet. Til venstre inntrekking av to vannledninger, til høyre separering spillvann/overvann. Foto: Porsgrunn kommune.

En av de beste på No-Dig

Stig Hernholm er stolt av innsatsen som gjøres i kommunen for å fornye VA-nettet så effektivt og skånsomt som mulig for Porsgrunns innbyggere.

-Vi er flinke til både å tenke å gjøre, og vi vurderer faktisk alltid No-Dig først. Det er ikke noe vi bare sier.

Han tror at Porsgrunn befinner seg høyt oppe blant norske kommuner når det gjelder kompetanse på No-Dig, takket være mange års erfaring og kontinuerlig fokus på utvikling og forbedringer innen VA-fornyelse.

Vi vurderer alltid No-Dig først. Det er ikke noe vi bare sier.

Stig Hernholm, Porsgrunn kommune

Tillitserklæring

Salgssjef i Olimb Rørfornying, Svein Rune Myhre, er helt enig i at Porsgrunn stiller i en særklasse.

– Olimb installerte den første strømpen i Porsgrunn for mer enn 30 år siden, og vi er imponert over måten kommunen gjennom så mange år har prioritert NoDig-løsninger og jobbet målrettet med oss og andre leverandører for å finne stadig bedre løsninger på utfordringer i VA-nettet. Det er en tillitserklæring å bli valgt som samarbeidspartner videre på avløpsrenovering, sier Myhre.

LES OGSÅ: Viktig vannturné vel overstått

Kontaktperson

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA