Utfordrende pilotprosjekt i Kristiansand

-Det var spenning i lufta da Olimb-teamet startet installasjonen av den drøyt 180 meter lange Insituform-foringen med betegnelsen Iplus Composite - Ø1600mm i begynnelsen av februar. Det er første gang en så kompleks foring installeres i Norge, og pilotstedet var det lille tettstedet Justvik i Kristiansand kommune.
Av Odd Borgestrand 23. februar 2017

Det er gått tre år siden det oppsto et synkehull på to meter under idrettsanlegget på Justvik. Da forsto ledelsen i Kristiansand Ingeniørvesen at en 20 år gammel bekkekanal i en lengde på drøyt 180 meter ikke lenger var trygg. Rørinspeksjon viste at korrugerte stålrør, såkalte «Svalbardrør» var gjennomrustet.

Rehabilitering av det store røret med en diameter på 1600 mm kunne ikke tas direkte over driftsbudsjettet der og da og dermed ble røret midlertidig satt under overvåking. Da et nytt synkehull oppsto et år senere tok Kristiansand kommune kontakt med Olimb Rørfornying for å få en profesjonell vurdering av situasjonen. Olimb anbefalte total renovering av ledningsstrekket.  Da oppdraget ble lyst ut vant Olimb oppdraget i konkurranse med tre andre entreprenører.

-Bekkerøret var i en så elendig forfatning at det bare var et tidsspørsmål før hele røret ville kollapse. Operatør Per Borge viser et av skadestedene.
-Bekkerøret var i en så elendig forfatning at det bare var et tidsspørsmål før hele røret ville kollapse. Operatør Per Borge viser et av skadestedene.

-Bekkerøret var i en så elendig forfatning at det bare var et tidsspørsmål før hele røret ville kollapse, forteller fagleder Kjell Einar Liane til Rehab Nytt.
Det eksisterende stålrøret var nærmest «spist opp» av rust en rekke steder.
I tilegg til at røret gikk under en kunstgressbane lå det også tett inntil Justvik bydelshus, nærbutikk, Justvik skole og Justvik arbeidskirke

Kompositt-foring
Olimb bestemte seg for å benytte Insituforms Iplus Composite-foring, som består av flere filtlag i tillegg til integrerte komposittlag. Foringen har en total tykkelse på 36 mm. Ledningen som skulle fornyes ligger svært grunt med liten overdekning, og dermed måtte den nye foringen ha solid tykkelse, forklarer Mathisen.
Foringen skulle vrenges inn ved hjelp av vann og håpet var å gjennomføre hele installasjonen på fire til fem døgn.

Fra USA til Justvik
Foringen ble produsert i USA og sendt til Insituforms anlegg i Nederland for utvæting. Den lange Insituform-traileren ankom Kristiansand med ferje og kjørte rett til Justvik for montering.
-Hele teamet er virkelig fokusert og klar for en maraton utenom det vanlige, bekreftet Bjørn Mathisen i det de siste forberedelsene ble gjennomført.
Bak sperringene ved nærbutikken på Justvik sto en enorm mobilkran klar til å føre foringen opp til et innføringstårn på ti meters høyde, solid festet med vaiere i alle retninger. Sikkerheten har førsteprioritet på alle Olimb-prosjekter, men vi merket en ekstra skjerping under dette prosjektet. Her var det store krefter i sving. Foringen alene veide 43 tonn, og Olimb beregnet et behov for 360 kubikkmeter med vann for å få foringen vrengt inn på en sikker måte.

Rekord-prosjekt
Dette er den største installasjonen som noen gang er gjort i Norge. Olimb har tidligere installert to 25 meter lange foringer i samme dimensjon, men det oppdraget kan ikke måles opp mot en installasjon på over 180 meter, mener Mathisen.
Selve innføringen var beregnet til å ta nærmere ett døgn. Et drillet mannskap og meget dyktige kranførere førte den tunge foringen opp i innføringstårnet meter for meter og etter drøyt 20 timers sammenhengende arbeid var hele foringen på plass og hadde lagt seg inntil det eksisterende stålrøret.

Herdeprosessen
Med så store dimensjoner var det knyttet noe spenning til hvor lang tid det ville ta å få varmet opp vannet i hele strekningen til ønsket temperatur opp mot 80 grader. Flere fyrkjeler sørget for oppvarmingen og via et eget overvåkingsprogram kunne Olimbs operatører hele tiden ha oversikt over hvordan temperaturen og herdeprosessen utviklet seg.
Kristiansand kommune har fått en meget solid strømpeforing under Justvik sentrum. Det skal likevel sies at Olimb ikke er hundre prosent fornøyd med sluttresultatet, da det innerste laget i det nye røret har fått noen rynker. Dette er et ikke ukjent fenomen for dimensjoner av denne størrelsen. Det kan hevdes at dette kun handler om kosmetikk. For Olimbs mannskaper, som satset så mye på å levere et hundre prosent pilotprosjekt, er dette et lite skår i gleden. Hele historien får du i neste utgave av Rehab Nytt, som kommer i papirutgave og på nett i april.