-Trenger politisk styring også i vannbransjen

–Politikerne må gi oss konkrete mål og krav. Det var budskapet fra Morten Finborud, direktør i Hias IKS,til politikerne på Norsk Vanns årskonferanse.
Av Odd Borgestrand 5. september 2017

Bildet: Politisk debatt under Norsk Vanns årskonferanse i dag. Foto: Mona Sprenger

(Av Mona Sprenger) Vannbransjens plass på den politiske agendaen og i det grønne skiftet var tema på Norsk Vanns årskonferanse som finner sted i Oslo 5. og 6. september. Toril Hofshagen direktør i Norsk Vann var klar i sin innledning.
– Vannbransjen har store utfordringer og muligheter. Selv om vi er en bransje som stort sett styrer seg selv, så trenger vi politikeren veldig.  Globalt kommer vannpolitikken stadig høyere på agendaen. Utfordringene er formidable og det er viktig å tenke at vannutfordringene vi står overfor er en mulighet til å tenke samarbeid.

Enormt investeringsbehov
En fersk rapport fra Norsk Vann viser at det må investeres 280 milliarder kroner for å oppgradere norske vann- og avløpsanlegg frem til 2040.
– Anleggene må også bygges ut for å takle befolkningsveksten, klimaendringene og skjerpede krav til kvalitet og sikkerhet.

Vil sette agenda
Det er kommunens innbyggere som må betale for at Norge fremdeles skal ha verdens beste drikkevann. Investeringsbehovet fremover vil ifølge Norsk Vanns rapport gi en beregnet økning i vann- og avløpsgebyret på 4 prosent årlig utover ordinær prisvekst.
– Men gebyret vil kunne variere mye fra kommune til kommune. Det vil svi mest i distriktene. Vi håper at denne rapporten vil være til inspirasjon og nytte samt bidra til å sette agendaen, understreket Hofshagen.

Vannminister
Norsk Vann har tidligere vært ute og etterlyst en egen vannminister. Ansvaret for vann- og avløp er i dag delt mellom 11 departement, uten et overordnet ansvarlig departement.
– Det er ikke slik at vi absolutt trenger en egen vannminister, men vi etterlyser at en av våre 11 statsråder skal ha vannhatten på og bidra til en bedre koordinering av regelverk og rammebetingelser.

Fra stort potensial til lokalt ansvar
Hofshagen viser fram terningkastene som Norsk Vann har gitt til de ulike partienes vannpolitikk. På topp ligger Venstre.  Kanskje ikke så overraskende var Venstres Ola Elvestuen klar for å bli vann- og klimaminister. Han mener at det ligger et enormt potensial også internasjonalt i å satse på vannbransjen.
– Vi bør her tilrettelegge for en teknologioverføring fra oljebransjen og se på vannbransjen som en fremtidig viktig vekstnæring hvor vi skal ha offensive bedrifter samtidig som vi tar vare på egen infrastruktur, sier Elvestuen. Han mener at Norge her må sette klare mål og at det handler om å ha et avgiftsnivå som er riktig i forhold til det vi ønsker å oppnå.

Høyres Tony Christian Tiller var mer beskjeden:
– Det er faktisk opp til kommunene å prioritere dette og i løpet av denne regjeringsperioden har kommunen fått økte rammer. Selv om vi kan diskutere en vannminister og være positiv til det, er vann et lokalt ansvar og bør være det.

Enda mer kunnskap
Mens Aps Åsmund Aukrust mener at vannbransjen klarer seg på godt og vondt.
– Det gode er at systemet fungerer. Det dårlige er at dere ikke får den oppmerksomheten dere fortjener. Det er viktig å løfte bransjen fram. Det som handler om klimaet. Vi trenger mer kunnskap hvordan mer ekstrem vær vil påvirke vannet vårt.
Dessverre var det ingen av politikerne i debatten som kunne gi Morten Finborud i Hias IKS klare mål og krav. Selv om flere av politikerne som deltok, vil gjøre sitt for at anbefalingene fra overvannsutvalgets offentlige utredning av 2015 blir fulgt opp. Hvis de kommer i posisjon.