Rørinspeksjon

I forbindelse med rehabilitering eller rørfornying er dette det beste verktøyet for en tilstandskontrollfør et ledningsstrekk skal fornyes.

Tetthetsprøving

Alle trykkledninger skal trykkprøves med vann etter at de er lagt. Dette gjøres for å sikre at rør, skjøter, rørdeler og komponenter som eksempelvis forankringsklosser, er uskadd og at ledningen er tett.

Lekkasjesøk

Lekkasjesøk kan utøves på alle vannledningsnett både kommunale og private, men det er noen viktige punkter som må være på plass for å oppnå resultater ved lekkasjesøket.

Spyling

Kraftige nedbørsmengder har i økende grad ført til større utfordringer for ledningsnett som skal føre vekk overvann. Spyling og rengjøring for å sikre optimal kapasitet er et viktig virkemiddel for å unngå skader og tilbakeslag.