Privat/enebolig

Å bytte rør er noe av det mest omfattende arbeid som gjøres i et hus, og det finnes flere grunner til at rørfornying er nødvendig.

Å bytte rør er noe av det mest omfattende arbeid som gjøres i et hus, og det finnes flere grunner til at rørfornying er nødvendig. Stikkledninger, bunnledninger og grenrør kan ha materialsvakhet og foreldelse som fører til kloakkstopp og gjentatt åpning av tette rør ved spyling, staking eller kjemiske avløpsåpnere.

Rørfornying starter med inspeksjon for å kartlegge tilstand på den aktuelle ledningen. Om ønskelig kan vi lokalisere punkt, trase og kummer i samme operasjon. Olimb har noe av det beste utstyret på markedet når det kommer til rørinspeksjon. Dette utføres nøyaktig og effektivt. Med inspeksjonskameraer kan vi inspisere de fleste varianter av rør, eldre rør, samt nyanlegg. Vi har høy kompetanse innen å tilpasse utstyr av høy kvalitet til det enkelte oppdraget. For å oppnå korrekt informasjon har vi blant annet utstyr med laserstyrt dimensjonsmåling og vribart hode. Slik kan vi dokumentere rørets kvalitet, holdbarhet, videre drift, og hva som trengs av utbedring og tiltak.

Etter inspeksjonen får du en detaljert rapport med bilder og film. Alt lagres digitalt hos oss, og oppdragsgiver får tilsendt all dokumentasjon på cd/dvd. Vi utfører rørfornying under hus og hage, fra kjeller til kommunal ledning. Det er viktig å merke seg at rørfornying ikke er kun én metode.