Rørfornying av private avløpsledninger

Har du problemer med avløpsrørene på eiendommen din? Eller har du fått pålegg fra kommunen om å utbedre stikkledningen? Vi hjelper boligeiere med rørfornying av private avløpsledninger.

Problemer med private avløpsledninger skyldes som oftest at de er gamle. Tar man tak i problemene i tide, kan rørene repareres innvendig med med rørfornying. I det aller fleste tilfeller er dette et langt enklere og billigere alternativ enn å grave opp og bytte rørene.

Tette rør, kloakklukt eller lekkasjer?
Avløpsrør som tetter seg og tilbakeslag i sluk kan være tegn på dårlige avløpsrør. Vond lukt (kloakklukt) kan skyldes lekkasjer, og er også et signal om at rørene bør sjekkes. Materialene i avløpsrørene blir svakere som følge av alder, slitasje og ulike ytre påkjenninger som frost, anleggsvirksomhet i nærheten eller røtter som har trengt seg inn i røret.

Fått pålegg fra kommunen om å utbedre stikkledningen?
Når kommunen rehabiliterer avløpsledninger i ditt nærområde, må det ofte gjøres noe også med de private avløpsrørene. Den delen av det private avløpsrøret som går fra eiendommene og ut til det kommunale hovedrøret kalles stikkledning. Stikkledningen er boligeiers ansvar. Hvis kommunen finner feil på din private stikkledning, kan du få pålegg om å reparere eller dokumentere tilstanden på røret.

Når er rørfornying et alternativ?
Med mindre avløpsrøret ditt er veldig ødelagt, har du valget mellom å rehabilitere det innvendig med rørfornying eller å skifte det ut. Ved utskiftning av stikkledninger og bunnledninger må du vanligvis grave, og noen ganger pigge i kjelleren. Vi kommer til i avløpsledningene gjennom kummer og stakepunkter, og ødelegger derfor ingenting på eiendommen din.

Fordeler med rørfornying:

  • Ingen graving, pigging eller riving
  • Raskt og effektivt – kan i mange tilfeller gjøres på én dag
  • Vesentlig billigere enn å bytte røret
  • Like godt og holdbart som et nytt rør

Kan vi hjelpe deg?

Vennligst merk at svartiden fra oss varierer fra 1 til 5 arbeidsdager, avhengig av geografisk område og pågang. Henvendelser som gjelder private avløpsrør i Østfold og Osloregionen har normalt noe lenger svartid.