Åpen og lukket dren

Levetidsforlengelse med strømpeforinger kan gjennomføres både i åpent og lukket dren. Både åpne og lukkede dren er trykkløse rørsystemer.

Dette er rørsystemer hvor det ofte oppstår korrusjonsproblemer. Disse systemene er vel egnet for våre levetidsforlengende metoder.

Full utskifting av rør kan i enkelte tilfeller være umulig, eller i beste fall svært kostbart fordi det vil føre til hel eller delvis driftsstans på eller mellom plattformer. Ved oppgradering av korroderte rør er fornying med strømpeforinger en godt egnet metode, som sikrer forlenget levetid på de aktuelle strekkene. I mange tilfeller kan arbeidet gjennomføres uten å forstyrre den daglige driften eller ved minimale driftsforstyrrelser.
Sikkerhet står i høysetet spesielt på en plattform, og operatørene er svært bevisst på helse- miljø og sikkerhet.  Våre arbeider krever ingen varme arbeidstillatelser og kan gjennomføres med minimale inngrep i eksisterende rørsystemer.