Styrt boring

Styrt boring i løsmasser muliggjør etablering av nye rør uten graving. Metoden blir mer og mer utbredt, både fordi den er miljøvennlig og anvendelig.

Hammerboring

Hammer-/fjellboring utføres i kombinasjonsmasser, morene og fjell. Med denne metoden etableres nye rør uten å grave eller sprenge.

Tunnelering

Tunnelering er en framgangsmåte for etablering av store rør, uten behov for å grave en grøft. Rørene etableres fra pressegrop og skyves inn i massene ved hjelp av store hydrauliske sylindere.

Fjellboring

Horisontalboring i fjell har utviklet seg mye i Norge de siste årene. Årsaken er behovet for framføring av nye vann- og avløpsledninger i ulendt terreng.

Rørpressing

Ved rørpressing benyttes som regel stål varerør fra 219mm og opp til 1220mm, men det trykkes også 1420mm og 1600mm. Presselengde er normalt opp til 60 meter.
Brosjyrer og håndbøker

Kontaktpersoner:

Øystein Olimb

Øystein Olimb

Driftssjef, Olimb Anlegg

Mobil: 900 98 510

Arne Valle

Arne Valle

Prosjektleder, Olimb Anlegg

Mobil: 96 20 35 15

Har du noen spørsmål?