Fagtreff tunnelering mandag 26. november, Sarpsborgveien RV111/Kilevoldveien

Olimb Anlegg gjennomfører i disse dager en tunnelering for fremføring av et nytt overvannsrør i dimensjon Dy2400mm under Sarpsborgveien RV111. Interesserte som jobber med vei, vann og avløp er velkomne til anleggsstedet mandag 26. november for å se og lære om metoden.

NoDig-metoder kan begrense inngrep i kulturminner

I en fersk veileder fra Riksantikvaren omtales gravefrie løsninger som måter å begrense inngrep i arkeologiske kulturminner. Veilederen er en viktig informasjonskilde for alle som jobber med nedgravde rør, kabler og ledninger.

Det måtte bli tunnelering på Kongsberg

12.03.16: -Mesteparten av det som blir utført på den nye E 134 vil bilistene aldri legge merke til. Når ny vei skal bygges er det ikke bare å rulle ut ny asfalt. Drenering og overvannsløsninger er også en viktig del av prosjektet, understreker byggeleder i Statens vegvesen, Roy Are Haare.

Dette er tunellering

Tunnelering er en framgangsmåte for etablering av store rør, uten behov for å grave en grøft. Rørene etableres fra pressegrop og skyves inn i massene ved hjelp av store hydrauliske sylindere. Innenfor tunneleringsteknologien, finnes det flere maskintyper. Maskiner med lukket front, såkalt slurry maskin, og maskiner med åpen front. Begge kan kjøres med og uten overtrykk. Maskinen er i hovedsak beregnet for horisontal tunnelering, med stor presisjonsgrad.