Grønne verdier et felles ansvar

Internasjonal rørbransje er langt framme i dokumentasjon av miljøprofil av ulike produkter. -Det er viktig med tanke på det grønne skiftet, og norske produsenter har en konkurransefordel dersom de bare ser mulighetene.

Spør om tilstanden på rørene

Skal du på visning i det nærmeste? Ikke glem å spørre om tilstanden på husets røropplegg .