NoDig-metoder kan begrense inngrep i kulturminner

I en fersk veileder fra Riksantikvaren omtales gravefrie løsninger som måter å begrense inngrep i arkeologiske kulturminner. Veilederen er en viktig informasjonskilde for alle som jobber med nedgravde rør, kabler og ledninger.

Hå kommune ser 50 år fram i tid

01.04.16: Hå kommune i Rogaland er en av de få kommunene i landet som har utarbeidet en hovedplan for vann, avløp og vannmiljø for de neste 50 år. Det mangler ikke på tiltak og visjoner i denne kommunen.

Tunellerte for overvann under riksvei 22

29.12.15: Overvannshåndtering var stikkordet for tunelleringsoppdraget Olimb Anlegg har utført på Kjeller utenfor Lillestrøm. Et nytt boligfelt skal etableres og kravet til forsterket infrastruktur i området meldte seg dermed naturlig.