Forsinket programvare for rørinspeksjon skaper frustrasjon

Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge (RIN) har brukt millionbeløp på å utarbeide en ny rapporteringsmanual for rørinspeksjon, men får ikke bruke den som tenkt. Årsaken er en sterkt forsinket programvareoppdatering.

Ikke vent for lenge med rørfornying

Når private avløpsledninger blir så slitt at dopapiret setter seg fast og betongen smuldrer opp, ja da er det på høy tid å tilkalle rørfornyere.

ABC for gravefri framtid lansert

24.09.15: Bestillerhåndboka «ABC for gravefri framtid» ble «avduket» av direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen og CC Sibbern i dag. - Vi vil være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig utvikling av norsk infrastruktur. Det ligger enorme investeringer i det norske ledningsnettet. Dette må holdes vedlike og oppgraderes med minimal miljøbelastning,

Vil styrke spyling som fag i RIN

13.08.15: 10 år etter at Rørinspeksjon Norge slo sammen faggruppene rørinspeksjon og spyling er første skritt tatt mot en «skilsmisse». Leder av faggruppa for de to områdene, Olimbs Peer-Christian Nordby, mener spyling er et så viktig fagfelt at RIN bør gjenopprette spyling med egen faggruppe.

Nasjonalt VA-senter er realistisk

04.08.15: Mye tyder på at det vil være mulig å samle norsk vannbransje, universiteter. fagskoler, bransjeorganisasjoner, entreprenører og leverandører til etablering av et nasjonalt kompetansesenter.

Rørinspeksjon en viktig start

Rørinspeksjon benyttes for å kartlegge tilstand på stikkledninger, drenering, luftkanaler, tanker med mer. Om ønskelig kan vi lokalisere punkt, trase og kummer i samme operasjon.