Ikke vent for lenge med rørfornying

Når private avløpsledninger blir så slitt at dopapiret setter seg fast og betongen smuldrer opp, ja da er det på høy tid å tilkalle rørfornyere.

ABC for gravefri framtid lansert

24.09.15: Bestillerhåndboka «ABC for gravefri framtid» ble «avduket» av direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen og CC Sibbern i dag. - Vi vil være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig utvikling av norsk infrastruktur. Det ligger enorme investeringer i det norske ledningsnettet. Dette må holdes vedlike og oppgraderes med minimal miljøbelastning,

Vil styrke spyling som fag i RIN

13.08.15: 10 år etter at Rørinspeksjon Norge slo sammen faggruppene rørinspeksjon og spyling er første skritt tatt mot en «skilsmisse». Leder av faggruppa for de to områdene, Olimbs Peer-Christian Nordby, mener spyling er et så viktig fagfelt at RIN bør gjenopprette spyling med egen faggruppe.

Nasjonalt VA-senter er realistisk

04.08.15: Mye tyder på at det vil være mulig å samle norsk vannbransje, universiteter. fagskoler, bransjeorganisasjoner, entreprenører og leverandører til etablering av et nasjonalt kompetansesenter.

Rørinspeksjon en viktig start

Rørinspeksjon benyttes for å kartlegge tilstand på stikkledninger, drenering, luftkanaler, tanker med mer. Om ønskelig kan vi lokalisere punkt, trase og kummer i samme operasjon.