Sikrer drikkevann for Oslo kommune

17.12.15: Olimb Rørfornying har sikret seg totalt tre kontrakter på rørfornying for Oslo VAV. Det dreier seg om rørfornying av avløpsledninger i dimensjoner fra 200 til 380 mm i en total lengde på 9.000 meter. Olimb trakk dermed det lengste strået i anbudskonkurransen på alle tre prosjektene.

Bærum leder an med gravefri rørfornying

20.10.15: Driftssjef i Olimb Rørfornying, Bjørn Mathisen, gir honnør til Bærum kommune for initiativet til testen med strømperenovring av en avløpsledning. Fem entreprenører ble invitert i «konkurransen». Nå vil Bærum kommune øke fornyingstakten med strømper i betydelig grad.

Nye muligheter i ledningsnettet

15.09.15: Olimb Group vurderer Vannklyngen som arena for utvikling og markedsrespons av ny teknologi.

Løser krevende oppdrag i Ålesund

04.08.15: Ålesund en trang og bratt by med store utfordringer også for rørfornying. Det erfarer operatørene i Olimb Rørfornying som nå arbeider seg fram strekk for strekk i den ærverdige jugendstil-byen.

Fremmedvann koster dyrt

15.01.2015 Overvann og fremmedvann er en enorm utfordring for norske kommuner. Det er store mengder fremmedvann i norsk ledningsnett. Under Hallingtreff rapporterte VA-sjef Jarle Furre hvordan dette håndteres i Stavanger.

Godt gjennomført boring i Skedsmo

09.01.15: Olimb Anlegg har gjennomført et nytt, spennende styrt boreoppdrag. Denne gang for Nedre Romerike Vannverk.  Etablering av to parallelle vannledninger, hver på 630 millimeter i trykklasse SDR 9 med en lengde på 310 meter er vel i havn. På det dypeste er vannledningen nede på 17 meters dyp.

Midgardsormen holder tett

18.09.14: -Det må gjøres tiltak både på private og offentlige ledninger for å stå imot store vannmengder når Oslo kommune tar i bruk sitt nye avløpsnett Midgardsormen.  Det er konklusjonen etter denne ukas testkjøring der Midgardsormen ble fylt opp med 80 millioner liter med vann for å sjekke tilstanden på tilknytningsledningene i «ormens rike».

Styrt boring i majestetisk natur

03.06.14: Olimb Anlegg har gjennomført nok en vellykket kryssing under elv, denne gangen for Rauma kommune i Møre og Romsdal.

Minst mulig graving i Bergen

28.03.14: Bergen skal fornye og bygge ut sitt VA-nett for 3 milliarder kroner de neste 10 årene. NoDig metoder skal benyttes i sterk grad.