Minst mulig graving i Bergen

28.03.14: Bergen skal fornye og bygge ut sitt VA-nett for 3 milliarder kroner de neste 10 årene. NoDig metoder skal benyttes i sterk grad.