Hå kommune ser 50 år fram i tid

01.04.16: Hå kommune i Rogaland er en av de få kommunene i landet som har utarbeidet en hovedplan for vann, avløp og vannmiljø for de neste 50 år. Det mangler ikke på tiltak og visjoner i denne kommunen.

Hva er den reelle prisen?

17.02.16: -Vi må utarbeide fornuftige anbudsregler som sikrer at byggherren får det han betaler for og at entreprenøren sikres den nødvendige inntjeningen for å drive et seriøst og godt selskap.

Mer for pengene med gravefritt

20.01.16: -Vi klarer oss ikke uten vann og avløp. Vi vil ikke kunne fungere dersom dette ikke er på plass, og nå er tiden inne for å satse på alle fronter, og vi må satse mer på gravefritt for å få mer ut av pengene.

Dårlig ledningsnett en helserisiko

07.01.16: -Oppgradering av gammelt og dårlig ledningsnett nå må skyte fart. Helse- og omsorgsdepartementet mener 40 prosent av ledningsnettet må oppgraderes de neste 20 årene, men møter betydelig motstand i vannbransjen for denne målsettingen.

Sikrer drikkevann for Oslo kommune

17.12.15: Olimb Rørfornying har sikret seg totalt tre kontrakter på rørfornying for Oslo VAV. Det dreier seg om rørfornying av avløpsledninger i dimensjoner fra 200 til 380 mm i en total lengde på 9.000 meter. Olimb trakk dermed det lengste strået i anbudskonkurransen på alle tre prosjektene.

Bærum leder an med gravefri rørfornying

20.10.15: Driftssjef i Olimb Rørfornying, Bjørn Mathisen, gir honnør til Bærum kommune for initiativet til testen med strømperenovring av en avløpsledning. Fem entreprenører ble invitert i «konkurransen». Nå vil Bærum kommune øke fornyingstakten med strømper i betydelig grad.

Nye muligheter i ledningsnettet

15.09.15: Olimb Group vurderer Vannklyngen som arena for utvikling og markedsrespons av ny teknologi.

Løser krevende oppdrag i Ålesund

04.08.15: Ålesund en trang og bratt by med store utfordringer også for rørfornying. Det erfarer operatørene i Olimb Rørfornying som nå arbeider seg fram strekk for strekk i den ærverdige jugendstil-byen.

Fremmedvann koster dyrt

15.01.2015 Overvann og fremmedvann er en enorm utfordring for norske kommuner. Det er store mengder fremmedvann i norsk ledningsnett. Under Hallingtreff rapporterte VA-sjef Jarle Furre hvordan dette håndteres i Stavanger.

Godt gjennomført boring i Skedsmo

09.01.15: Olimb Anlegg har gjennomført et nytt, spennende styrt boreoppdrag. Denne gang for Nedre Romerike Vannverk.  Etablering av to parallelle vannledninger, hver på 630 millimeter i trykklasse SDR 9 med en lengde på 310 meter er vel i havn. På det dypeste er vannledningen nede på 17 meters dyp.