Innovasjonskonferanse med fokus på NoDig-separering

Oslo, Bergen og Trondheim kommune ønsker nå kontakt med teknologiutviklere, forskere, leverandører, entreprenører, konsulenter, bedrifter, myndigheter og utdanningsinstitusjoner for å komme opp med ny metodikk og teknologi for gravefri separering av fellessystemer.

ABC for gravefri framtid lansert

24.09.15: Bestillerhåndboka «ABC for gravefri framtid» ble «avduket» av direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen og CC Sibbern i dag. - Vi vil være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig utvikling av norsk infrastruktur. Det ligger enorme investeringer i det norske ledningsnettet. Dette må holdes vedlike og oppgraderes med minimal miljøbelastning,

Nordisk kamp mot vanntap

09.04.14: Vannorganisasjonene Danva, Norsk Vann og Svensk Vatten går nå sammen om et felles nordisk prosjekt for å få ned lekkasjene i vannledningsnettet. Det opplyste sjefskonsulent i Danva, Kristian Friis under dagens VA-konferanse i København.

Fokus på gravefrie metoder og lekkasjesøk

15.08.13: NoDig metodene er et teknologisk framskritt for norsk ledningsnett, men det kan være vanskelig å gjennomføre lekkasjesøk der det er gått over til annet materiell.