Høytrykkspyling til nytte og besvær

- I gode rør er høytrykkspyling og vedlikeholdspyling godt egnet til å fjerne fett og andre fremmedelementer. Men i gamle og dårlige rør kan spyling få alvorlige konsekvenser både med tanke på lekkasjer og restlevetid.

ABC for gravefri framtid lansert

24.09.15: Bestillerhåndboka «ABC for gravefri framtid» ble «avduket» av direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen og CC Sibbern i dag. - Vi vil være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig utvikling av norsk infrastruktur. Det ligger enorme investeringer i det norske ledningsnettet. Dette må holdes vedlike og oppgraderes med minimal miljøbelastning,

Vil styrke spyling som fag i RIN

13.08.15: 10 år etter at Rørinspeksjon Norge slo sammen faggruppene rørinspeksjon og spyling er første skritt tatt mot en «skilsmisse». Leder av faggruppa for de to områdene, Olimbs Peer-Christian Nordby, mener spyling er et så viktig fagfelt at RIN bør gjenopprette spyling med egen faggruppe.

Lurt å bry seg om rørene

Å bytte rør er noe av det mest omfattende arbeid som gjøres i et hus, og det finnes flere grunner til at rørfornying blir nødvendig.