Dette er hammerboring

Hammer-/fjellboring utføres i kombinasjonsmasser, morene og fjell. Med denne metoden etableres nye rør uten å grave eller sprenge. Metoden er svært effektiv på steinholdige, harde masser og fjell. Hammerboring kan benyttes under veier, jernbane, flyplasser, bygninger, hage- og parkområder, gjennom fjell, sprengsteinfyllinger, land til sjø med videre. Metoden kan med stor fordel også benyttes på store dybder.