Behov for et krafttak i vannbransjen!

17.03.15: Norsk Vann er glad for økt oppmerksomhet om investeringsbehovet i vann- og avløpsanleggene i Norge. Det sier direktør i Norsk Vann i en kommentar til den nye RIF-rapporten om nasjonens tilstand.

State of the Nation 2015: Forfallet fortsetter

16.03.15: Forfallet i norsk infrastruktur fortsetter. Onsdag legger Rådgivende ingeniørers Forening (RIF) fram State of the Nation 2015 under åpningen av årets Byggedagene.  2600 milliarder må til for å få god standard på veier, jernbane, offentlige bygninger og det norske VA-nettet.

Viktig møtepunkt for innovasjon

14.03.15: Vannbransjens innovasjonskonferanse ble et viktig møtepunkt for innovative krefter i Miljødirektoratets lokaler i Oslo i går. 140 deltakere var med sammen med aktører som Miljødirektoratet, Forskningsrådet, Enova, Norsk Vann, Innovasjon Norge og flere andre. Olimb var også representert i årets paneldebatt.

Velkommen til boligmesse i Fredrikstad

28.02.15: Olimb ønsker velkommen til sin stand under årets boligmesse i Fredrikstad. «Gjør din bolig bedre» arrangeres i Kongstenhallen i Fredrikstad fra fredag 6.mars til søndag 8.mars.

Klar for et «fengslende oppdrag»

24.02.14: Olimb Rørfornying  og medlemsbedriftene i Rørfornying Norge er igjen landets eneste norske aktør med Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk for bruk av strømpeforinger for innvendig rørfornying, og et av oppdragene som venter er rørfornying ved Ullersmo Landsfengsel.

Bærum vil teste foringer

10.02.15: Bærum kommune tar initiativ til opprettelse av en testrigg for installasjon av strømpeforinger. Olimb er blant fem entreprenørselskaper som er invitert til å bli med i testprogrammet, og Bærum får positiv tilbakemelding fra Olimb. Dette har vi ønsket oss i flere år, sier salgssjef Svein Rune Myhre.

Velfortjent medalje til Olimb-diplomaten

31.01.15: Honnørordene var mange og velmente da daglig leder i Olimb Offshore, Peer-Christian Nordby, fredag ble tildelt Norges Vels medalje for 30 års tjeneste i Olimb.

Vannbransjen ønsker eget departement

21.01.15: Norsk vannbransje må i dag forholde seg til over 40 ulike lover og 100 forskrifter.  I tillegg til departementer og direktorater er også fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner inne i bildet.

Innkjøpsordning til hinder for vekst

21.01.15: Mitt budskap til stortingsrepresentant Per Sandberg var derfor at politiske myndigheter også må se på den statlige innkjøpsordningen, sier CC Sibbern etter å hørt spenstige foredrag på Arctic Entrepreneur i dag.

Usikker framtid for SSTT samarbeidet

16.01.15: Det kan gå mot full oppløsning av det skandinaviske NoDig-samrbeidet innenfor foreningen Scandinavian Society forTrenchless Technology. Foreningen feiret sitt 25 års jubileum i København i fjor. Det er uvisst hva som skjer under det kommende årsmøtet i Malmø i slutten av april.